Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o braku uzupełnienia dokumentacji

Stargard Szczeciński, dnia 24.07.2013 r.

GNR. 6220.17.2012.MC2

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam strony postępowania,

iż w związku z ponownym wezwaniem z dnia 26.06.2013 r. znak: GNR. 6220.17.2012.MC2, firmy Energy on West Sp. z o.o., ul. O.M. Kolbe 7C/U1, 64-920 Piła, w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 60 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo”, informuję, że do dnia upływu terminu tj. 18.07.2013 r. inwestor nie dokonał uzupełnienia powyższego dokumentu.

W związku z powyższym, pismem z dnia 24.07.2013 r. znak: GNR. 6220.17.2012.MC2, poinformowano Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o braku uzupełnienia raportu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, (pokój 310, w godzinach 730 - 1530) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 24-07-2013 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 24-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 24-07-2013 08:37