herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Nr 85/04 z 5 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży


Zarządzenie Nr 85/04

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 5 lipca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/125/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 kwietnia 2004 r. z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargowej lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 34,96 m2 wraz z udziałem 36/100 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i budynku gospodarczym oraz takim samym udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem działki 85 o pow. 0,2453 ha położnej w obrębie Ulikowo Nr 15, wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz, o którym mowa w§ 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowości położenia nieruchomości oraz w prasie lokalnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 24-09-2004 22:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2004 22:32