Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji


WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Liczba i wymiar etatu - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2013 roku wyniósł 2,63

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe

 • obywatelstwo polskie

 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane.

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność negocjacji, przewidywania, analiz i syntezy,

 • dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki; techniczny i prawo,

 • minimum 2 lata pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych, prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przygotowywanie umów na wykonanie zadania,

 • przygotowywanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych corocznego sprawozdania o udzielenie zamówień publicznych,

 • prowadzenie procedur o udzielenie zamówień w trybie bezprzetargowym, przygotowywanie umów oraz zleceń na wykonanie zamówienia,

 • prowadzenie rejestrów związanych z zamówieniami publicznymi oraz realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi,

 • współpraca przy opracowywaniu i rozliczaniu wniosków o pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych gminy z funduszy pomocowych oraz pozabudżetowych źródeł finansowania.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dowodu osobistego,

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,

 • kopie świadectw pracy,

 • referencje,

 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA -Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 212),

pobierz kwestionariusz_osobowy

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

 • list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 15.04.2013 roku

(uwaga; w przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

na adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych ” w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/561 34 25, 91/ 561 34 24

 

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-04-2013 07:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 04-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 04-04-2013 07:59