Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stargard Szczeciński, dn. 15.02.2013 r.

GNR. 6220.17.2012.MC2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam,

że w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 69 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo”, gmina Stargard Szczeciński, dnia 15.02.2013 r. pismem znak: GNR. 6220.17.2012.MC2 Wójt Gminy Stargard Szczeciński wydał postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

W powyższej sprawie opracowany został raport oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 60 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo”, gmina Stargard Szczeciński.

Jednocześnie informuję, że zmieniła się nazwa przedsięwzięcia, było pn.: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 69 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo”, gmina Stargard Szczeciński. Nowa nazwa przedsięwzięcia wynika ze zmiany wcześniejszej koncepcji budowy 23 sztuk elektrowni wiatrowych, po weryfikacji istniejącego stanu, opisanej w raporcie, ilość elektrowni wiatrowych wynosi 20 sztuk o łącznej mocy 60 MW.

W związku z powyższym, opracowany raport oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 60 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo”, gmina Stargard Szczeciński, w dniu 15.02.2013 r., przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim w celu dokonania opinii i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, (pokój 310, w godzinach 730 - 1530) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-02-2013 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magda Cierpicka 21-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 21-02-2013 10:37