herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Nr 75/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy


ZARZĄDZENIE NR 75/04

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt. 1, art. 126 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890), zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 109 084 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 287 383 zł, z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych 158 436 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań zleconych 128 947 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 109 084 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2. l

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 287 383 zł, z tego:

1) wydatki związane z realizacja zadań własnych 158 436 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych 128 947 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. 1. Zmiany dochodów budżetowych dokonane w§ 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany planu finansowego Urzędu Gminy.

2. Zmiany wydatków budżetowych dokonane w§ 3 i 4 niniejszego zarządzenia powodują zmiany planów finansowych:

1) Urzędu Gminy Stargard Szczeciński - w zakresie zmian w dziale 751,

2) Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński - w zakresie zmian w dziale 801,

3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - w zakresie zmian w dziale 852.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 24-09-2004 20:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2004 20:56