herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Nr 66/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE NR 66/04

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 21 czerwca 2004r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art 9 g ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, zmiany: Dz. U. z 2003r. Nr 90. poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959) zarządzam, co następuje:

§1

1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego Lubomiry Sawickiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński w następującym składzie:

1) Jerzy Makowski - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,

2) Dariusz Marud - dyrektor Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński

3) Barbara Parzybut - ekspert z listy MENiS,

4) Urszula Kowalska - ekspert z listy MENiS,

5) Alicja Jaskólska - ekspert z listy MENiS,

2. W skład komisji może wchodzić jako obserwator organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§2

Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym, z chwilą przekazania Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński protokołu z przebiegu prac Komisji Egzaminacyjnej wraz z kopią zaświadczenia o zdanym egzaminie, zaświadczeniem o miejscu i terminie egzaminu oraz wniosku i dokumentacji złożonej przez nauczyciela i innych pism wykorzystanych w postępowaniu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 23-09-2004 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2004 10:41