Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Witkowo


Stargard Szczeciński, 2013-01-15

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Witkowo, gmina Stargard Szczeciński

 Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński Nr XVII/120/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Witkowo, gmina Stargard Szczeciński, wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 stycznia 2013 roku do  28  lutego 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 317, w godz. 8:00 - 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lutego 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, sala 201, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stargard Szczeciński z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2013 roku.

 Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze  zmianami), określony wyżej projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych przepisami przywołanej na wstępie ustawy z dnia 27  marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wskazano w  niniejszym obwieszczeniu.

 Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 18-01-2013 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 18-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 18-01-2013 07:51