Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GNR. 6220.17.2012.MC2 Stargard Szczeciński, dnia 03.12.2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie, o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 69 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo”, gmina Stargard Szczeciński, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i rolnictwa, (pokój 310, w godzinach 730 - 1530) terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-12-2012 07:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magda Cierpicka 05-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 05-12-2012 07:50