Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Stargard Szczeciński, dn. 03.12.2012 r.

GNR. 6220.17.2012.MC2

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 10 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 196 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 03.12.2012 r. zostało wydane postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pod nazwą:

Budowa zespołu elektrowni wiatrowych

o mocy łącznej do 69 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo”,

gmina Stargard Szczeciński.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach geodezyjnych:

  1. 164/6, 193/3, 5, 144/1, 221/1, 172/3, 52, 56, 93, 7/9, 92, 101, 232/15, obręb Małkocin, Gmina Stargard Szczeciński.

  2. 179, 178, 189, 128, 28/3, 28/5, 122, 102, obręb Grabowo, Gmina Stargard Szczeciński.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 kpa - niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój 310, ( w godzinach 730 - 1530).

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-12-2012 07:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magda Cierpicka 05-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 05-12-2012 07:46