Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania

Stargard Szczeciński, dnia 15.11.2012 r.

GNR.6220.11.2012.MC2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

podaje się do

publicznej wiadomości

że w dniu 15.11.2012 r., została wydana decyzja umarzająca postępowanie znak: GNR. 6220.11.2012.MC2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 12 MW) zadanie 1 Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 5, 144/1, 164/6, 193/3 obręb Małkocin”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, (pokój 310, w godzinach 730 - 1530) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-11-2012 19:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magda Cierpicka 26-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 26-11-2012 19:25