Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o terminach zapoznania się z dokumentacją

GNR. 6220.17.2012.MC2 Stargard Szczeciński, dnia 07.11.2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze złożonym wnioskiem Energy on West Sp. z o.o., ul. O. M. Kolbe 7C/U1, 64-920 Piła z dnia 08.10.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 69 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo”, gmina Stargard Szczeciński, działając w oparciu o art. 36§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), zawiadamiam, że termin wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub braku takiej potrzeby, został przesunięty na dzień 07.12.2012 r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczeciński.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, (pokój 310, w godzinach 730 - 1530) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 15-11-2012 07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magda Cierpicka 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 15-11-2012 07:47