Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 69 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo


Stargard Szczeciński, dnia 22.10.2012 r.

GNR. 6220.17.2012.MC2 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10, zgodnie z art. 61 §1 i §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek złożony dnia 08.10.2012 r. Energy on West Sp. z o.o., ul. O. M. Kolbe 7C/U1, 64-920 Piła, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

Budowa zespołu elektrowni wiatrowych

o mocy łącznej do 69 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo,

gmina Stargard Szczeciński.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach geodezyjnych:

  1. 164/6, 193/3, 5, 144/1, 221/1, 172/3, 52, 56, 93, 7/9, 92, 101, 232/15, obręb Małkocin, Gmina Stargard Szczeciński.

  2. 179, 178, 189, 128, 28/3, 28/5, 122, 102, obręb Grabowo, Gmina Stargard Szczeciński.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, (pokój 310, w godzinach 730 - 1530) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, iż wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, został skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, celem wydania opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, wskazania jego zakresu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński. W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 31-10-2012 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magda Cierpicka 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 31-10-2012 09:14