Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

Stargard Szczeciński dn. 17.10.2012 r.

GNR. 6220.11.2012.MC2

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 

z a w i a d a m i a m,

że zakończone zostało postępowanie dowodowe mające na celu zebranie niezbędnych dowodów do wydania stosownej decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (tj. do 12 MW) zadanie 1 Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 5, 144/1, 164/6, 193/3 obręb Małkocin”

W związku z powyższym, informuję że wszystkie strony postępowania mogą zapoznać się z kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i wniosków w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pokój 310.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 31-10-2012 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magda Cierpicka 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 31-10-2012 09:25