Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stargard Szczeciński, dnia 31.07.2012 r.

GNR.6220.7.2011.MC2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

podaje się do

publicznej wiadomości

że w dniu 31 lipca 2012 r., na wniosek Pana Krzysztofa Parnowskiego - P.H.U. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Główna 13, została wydana decyzja znak: GNR.6220.7.2011.MC2  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki montażowni i przerobu z tworzyw sztucznych na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego - znaki, azyle drogowe zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem 102, obręb Tychowo, gmina Stargard Szczeciński”,

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim oraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie) w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5 - pokój 310 (III piętro), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530).

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-08-2012 19:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magda Cierpicka 09-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-08-2012 19:29