Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

2009


Stargard Szczeciński, 23.04.2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard Szczeciński z realizacji „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.”

Przyjęty Uchwałą NR XXIII / 187 /08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2008 r. roczny „Program współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W 2009 r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały następujące obszary:

  1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności organizację zajęć pozaszkolnych, spotkań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych.

  2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek mieszkańców Gminy, w tym w szczególności wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej.

  3. Ochrona zdrowia, w tym w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

  4. Pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi przybierała formy finansowe i pozafinansowe.

Forma finansowa polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacji, która w wyniku postępowania konkursowego wykonywała zadanie publiczne.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Stargard Szczeciński na wspieranie dwóch zadań publicznych zleconych jednej organizacji pozarządowej w 2009 roku wyniosła 75.000 zł.

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład zarówno finansowy jak i pozafinansowy w realizację poszczególnych projektów.

W 2009 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert, dofinansowano 2 organizacje pozarządowe, podpisano 2 umowy na ogólną kwotę 75.000 zł.

  1. Konkurs ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych na terenie gminy Stargard Szczeciński w miejscowościach Karpiel, Ulikowo, Strzyżno.

Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie.

Została podpisana umowa na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania. W ramach umowy Gmina przekazała dotację na realizację zadania w wysokości 60.000 zł.

Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 116.040,00 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 60.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 56.040,00 zł zostały pokryte ze środków własnych TPD.

Ogólna liczba uczestników wyniosła 141 osób.

  1. Konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Stargard Szczeciński.

Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie.

Została podpisana umowa na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania. W ramach umowy Gmina przekazała dotację na realizację zadania w wysokości 15.000 zł.

Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 20.250,00 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 15.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.250,00 zł zostały pokryte ze środków własnych TPD.

Ogólna liczba uczestników wyniosła 90 osób.

Współpraca pozafinansowa odbywała się przede wszystkim w zakresie organizacyjnym oraz informacyjnym poprzez przekazywanie informacji m.in. na temat zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, możliwościach uzyskania dofinansowania w różnych konkursach m.in. konkursach grantowych, poprzez umożliwianie dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia spotkań organizacji pozarządowych.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości na preferencyjnych warunkach m.in. w których mieściły się siedziby stowarzyszeń.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-04-2012 07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Troszczyńska 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2012 07:41