Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2011 ROK

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2011 ROK

KWARTAŁ I

1. Ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klępinie

Opinia Komisji Rewizyjnej

2. Ocena realizacji uchwał Rady Gminy za 2010 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej

3. Analiza wykorzystanych środków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

4. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2010. Analiza remontów oraz doposażenie szkół gminnych i informacja na temat wypłaconych stypendiów w roku 2010

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty.

5. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

6. Stan bezrobocia na terenie gminy Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty.

7. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2010

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

8. Informacja Wójta Gminy nt. gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w roku 2010

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

9. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

10. Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

11. Informacja Wójta Gminy o zgłaszanych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2010 związanych ze zmianą wartości nieruchomości w skutek uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ II

1. Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2010

Opinia Komisji Rewizyjnej

2. Analiza realizacji budżetu gminy za I-szy kwartał 2011 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

3. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca podjętych działań mających na celu pozyskanie dodatkowej pomocy ( np. żywności, odzieży i.t.p. )

Opinia Komisji Rewizyjnej

4. Ocena funkcjonowania bibliotek, świetlic wiejskich, przedszkoli oraz klubów sportowych na terenie gminy

Stanowisko Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

5. Analiza stanu porządku publicznego

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

6. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

7. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie gminy oraz przegląd obiektów sportowych (wyjazd w teren)

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i 0§wiaty

8. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

9. Ocena stanu dróg po okresie zimowym, oraz plan budowy i remontów

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ III

1. Analiza realizacji budżetu gminy za I-sze Półrocze 2011 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

2. Ocena kosztów związanych z utrzymaniem estetyki i czystości na terenie gminy oraz wpływy do budżetu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Opinia Komisji Rewizyjnej

3. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za I-sze Półrocze 2011 roku oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2011/2012

Stanowisko Komisji Socjalno - Porządkowej i 0§wiaty

4. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

5. Informacja Wójta Gminy o zagospodarowaniu przyjmowanego mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Bud2etu

6. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

KWARTAŁ IV

1. Analiza realizacji budżetu gminy za 9 m-cy 2011 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

2. Środki pozabudżetowe pozyskane przez Urząd Gminy w roku 2011

Opinia Komisji Rewizyjnej

3. Ocena wydatków i wykonania prac remontowych w siedzibie Gminy Stargard Szczeciński.

Opinia Komisji Rewizyjnej

4. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w 2011 roku.

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i 0§wiaty

5. Informacja o wykonaniu zadań w zakresie budowy i napraw dróg, oraz przygotowanie do zimy.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Bud2etu

6. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Bud2etu

7. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w/g programu na rok 2011

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

8. Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do projektu budżetu gminy na 2012 r.

9. Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 r.

Materiały przedkładają, przewodniczący Komisji.

10. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2011

Sprawozdanie przedkładają przewodniczący Komisji

11. Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy

Informacje przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

12. Przyjecie planu pracy Rady Gminy na rok 2012

Project przedkłada Przewodniczący Rady Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 20-01-2012 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-02-2015 22:43