Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Lokalizacja podziemnego zbiornika na olej napędowy (o poj. 20m3) wraz z wiatą na dystrybutor na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 258/7, obręb Pęzino, gmina Stargard Szczeciński

Stargard Szczeciński, dnia 29.12.2011 r.

GNR.6220.12.2011.MC2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

p o d a j e s i ę d o

p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

że w dniu 29 grudnia 2011 r., na wniosek Pana Johana Adriaana Van Wijgerden - Dyrektora Holstar Sp. o. o. z siedzibą w  Pęzinie 85B, została wydana decyzja znak: GNR.6220.12.2011.MC2  o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn:

„Lokalizacja podziemnego zbiornika na olej napędowy (o poj. 20m3) wraz z wiatą na dystrybutor na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 258/7, obręb Pęzino, gmina Stargard Szczeciński”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie) w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5 - pokój 310 (III piętro), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530).

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-01-2012 19:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 05-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 05-01-2012 19:19