Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino Obszar II


Stargard Szczeciński, 2011-12-13

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino - Obszar II, gmina Stargard Szczeciński

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński Nr XIV/88/08 z dnia 25 stycznia 2008 roku

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino - Obszar II, gmina Stargard Szczeciński, wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko, w dniach od 27 grudnia 2011 roku do  25 stycznia 2012 roku w  siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 317, w godz. 8:00 - 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, sala 201, o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stargard Szczeciński z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2012 roku.

 Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z   późniejszymi zmianami), określony wyżej projekt zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych przepisami przywołanej na wstępie ustawy z dnia 27  marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wskazano w  niniejszym obwieszczeniu.

 Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 16-12-2011 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 16-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 16-12-2011 10:24