herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Nr 12/04 z 12 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 125/7 położonej w obrębie Smog


ZARZĄDZENIE Nr .12/04

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia .12 lutego 2004 r.

dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 125/7 położonej w obrębie Smogolice, gmina Stargard Szczeciński.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214 póz. 1806 z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568) zarządzam, co następuje:

§1

Przedstawić Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 125/7 położonej w obrębie Smogolice, gmina Stargard Szczeciński, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 20-09-2004 16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2004 16:38