Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Nr 151/04 z 31 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2005-01-27 00:31
Nr 150/04 z 31 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIII/172/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2004 r. 2005-01-27 00:29
Nr 148/04 z 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2005-01-27 00:28
Nr 147/04 z 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2005-01-27 00:27
Nr 144/04 z 20 grudnia 2004 r. w sprawie zatrudnienia kierownika Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński 2004-12-22 11:15
Nr 143/04 z 14 grudnia 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu gminy 2004-12-22 11:11
Nr 142/04 z 14 grudnia 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2004 r 2004-12-22 11:08
Nr 141/04 z 14 grudnia 2004 r. wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej na rok 2005 2004-12-22 11:05
Nr 140/04 z 8 grudnia 2004 r. w sprawie odwołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2004-12-22 11:04
Nr 139/04 z 8 grudnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 2004-12-22 10:26
Nr 138/04 z 6 grudnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podz 2004-12-22 10:14
Nr 137/04 z 6 grudnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infr 2004-12-22 09:50
Nr 136/04 z 1 grudnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Lokalnego 2004-12-22 09:47
Nr 135/04 z 1 grudnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok 2004-12-22 09:42
Nr 134/04 z 29 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2004-12-22 09:29
Nr 133/04 z 15 listopada 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stargard Szczeciński projektu uchwały budżetowej na 2005 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2004-11-24 10:31
Nr 132/04 z 15 listopada 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia stawek podatkuod środków transportowych 2004-11-24 10:23
Nr 131/04 z 15 listopada 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2004-11-24 10:20
Nr 130/04 z 15 listopada 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2004-11-24 10:19
Nr 129/04 z 15 listopada 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta 2004-11-24 10:17
Nr 128/04 z 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2004 r. 2004-11-24 10:15
Nr 127/04 z 3 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości 2004-11-24 10:11
Nr 125/04 z 27 października 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Pęzinie 2004-11-05 08:19
Nr 124/04 z 27 października 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Małkocinie 2004-11-05 08:16
Nr 123/04 z 20 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany limitów wieloletnich programów inwestycyjnych i wydatków na 2004-10-25 23:00
Nr 122/04 z 20 października 2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 145/2 o pow. 0,1519 ha, położonej w obrębie Tychowo, przeznaczonej do sprz 2004-10-25 22:56
Nr 121/04 z 20 października 2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Ulikowo Nr 15 wraz z udziałem 36/100 części w prawie własności działki oznac 2004-10-25 22:51
Nr 120/04 z 20 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dorzecza Iny 2004-10-25 22:46
Nr 119/04 z 20 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych do 2004-10-25 22:32
Nr 118/04 z 18 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na 2004-10-25 22:28
Nr 117/04 z 18 października 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwał Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim, podjętych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zag 2004-10-25 22:27
Nr 116/04 z 18 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński – obręb Sowno 2004-10-25 22:21
Nr 115/04 z 18 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stargard Szczeciński 2004-10-25 22:15
Nr 114/04 z 18 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stargard Szczeciński 2004-10-25 22:07
Nr 113/04 z 14 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, d 2004-10-25 21:41
Nr 112/04 z 14 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na 2004-10-25 21:23
Nr 111/04 z 14 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stargard Szczeciński 2004-10-25 21:14
Nr 110/04 z 14 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia uchwały Nr V/37/03 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie 2004-10-25 21:08
Nr 109/04 z 11 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wykup na własność gminy Stargard Szczeciński, działki oznaczonej numerem 141/39 o p 2004-10-25 21:03
Nr 108/04 z 11 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wykup na własność gminy Stargard Szczeciński, działki oznaczonej numerem 141/43 o p 2004-10-25 20:57
Nr 104/04 z 30 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2004-10-25 20:50
Nr 107/04 z 4 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całk 2004-10-11 09:38
Nr 106/04 z 4 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 2004-10-11 09:34
Nr 105/04 z 4 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz pod 2004-10-11 09:29
Nr 103/04 z 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2004-10-11 09:21
Nr 102/04 z 23 września 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XX/141/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2004 r. 2004-09-29 18:57
Nr 101/04 z 20 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2004-09-28 21:23
Nr 94/04 z 30 sierpnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonych numerami działek 22/2, 26/18, 26 2004-09-28 20:56
Nr 92/04 z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński 2004-09-28 20:49
Nr 72/04 z 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazania składników majątkowych szkoły oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2004-09-28 20:43
Nr 71/04 z 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazania składników majątkowych Ośrodka oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2004-09-28 20:40
Nr 62/04 z 20 czerwca 2004 r. w sprawie finansów 2004-09-28 20:32
Nr 47/04 z 20 maja 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 380 położonej w obręb 2004-09-28 20:28
Nr 36/04 z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2004-09-28 20:22
Nr 30/04 z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2004-09-28 20:19
Nr 29/04 z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2004-09-28 20:09
Nr 28/04 z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2004-09-28 20:03
Nr 27/04 z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2004-09-28 19:55
Nr 24/04 z 31 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2004-09-28 19:45
Nr 97/04 z 1 września 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 16 położonej w obr 2004-09-25 00:35
Nr 100/04 z 15 września 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 820/3 położonej w 2004-09-25 00:34
Nr 99/04 z 8 września 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/1 położonej w o 2004-09-25 00:20
Nr 98/04 z 8 września 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie 2004-09-25 00:08
Nr 95/04 z 1 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2004-09-24 23:52
Nr 93/04 z 30 sierpnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2004-09-24 23:40
Nr 91/04 z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzicach 2004-09-24 23:31
Nr 90/04 z 20 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. 2004-09-24 23:19
Nr 89/04 z 20 sierpnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych d 2004-09-24 23:14
Nr 88/04 z 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2004-09-24 23:05
Nr 87/04 z 20 sierpnia 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. 2004-09-24 22:47
Nr 86/04 z 5 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2004-09-24 22:40
Nr 85/04 z 5 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży 2004-09-24 22:32
Nr 84/04 z 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2004-09-24 22:23
Nr 80/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Pezinie Filia w Barzkowicach 2004-09-24 22:03
Nr 83/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński 2004-09-24 22:02
Nr 82/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Strachocinie 2004-09-24 22:00
Nr 81/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Pęzinie 2004-09-24 21:59
Nr 79/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Małkocinie 2004-09-24 21:50
Nr 78/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Sownie 2004-09-24 21:47
Nr 77/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Koszewie 2004-09-24 21:24
Nr 76/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2004-09-24 21:08
Nr 75/04 z 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2004-09-24 20:56
Nr 74/04 z 25 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2004-09-24 19:51
Nr 73/04 z 25 czerwca 2004 r. w sprawie stawki czynszu najmu budynków i lokali użytkowych - świetlice 2004-09-24 19:35
Nr 70/04 z 25 czerwca 2004 r. w sprawie zatrudnienia kierownika 2004-09-24 19:14
Nr 66/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2004-09-23 10:41
Nr 69/04 z 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnienia z funkcji kierownika 2004-09-23 10:38
Nr 68/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzicach 2004-09-23 10:30
Nr 67/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2004-09-23 10:24
Nr 65/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2004-09-23 10:21
Nr 64/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2004-09-23 10:18
Nr 63/04 z 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2004-09-23 10:16
Nr 61/04 z 12 czerwca 2004 r. dotycząca przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 2004-09-23 10:08
Nr 60/04 z 12 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński 2004-09-23 10:04
Nr 59/04 z 12 czerwca 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2004-09-23 09:58
Nr 58/04 z 12 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński 2004-09-23 09:54
Nr 57/04 z 8 czerwca 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 4/3, 2004-09-23 09:49
Nr 56/04 z 8 czerwca 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 145/2, po 2004-09-23 09:37
Nr 55/04 z 8 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych 2004-09-23 09:31
Nr 54/04 z 31 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2004-09-23 09:24
Nr 53/04 z 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVIII/132/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 maja 2004 r 2004-09-22 10:30
Nr 52/04 z 25 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2004-09-22 10:22
Nr 51/04 z 25 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2004-09-22 10:14
Nr 50/04 z 20 maja 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2004-09-22 10:13
Nr 49/04 z 20 maja 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z prog 2004-09-22 09:54
Nr 48/04 z 20 maja 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 21 położo 2004-09-22 09:38
Nr 46/04 z 20 maja 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały Nr XIII/103/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sp 2004-09-22 09:32
Nr 45/04 z 20 maja 2004 r. w sprawie przygotowani projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały Nr XIII/102/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do spo 2004-09-22 09:27
Nr 44/04 z 17 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2004-09-22 09:21
Nr 43/04 z 17 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2004-09-22 09:05
Nr 42/04 z 17 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia warunków uczestnictwa w konkursie na „Najestetyczniejszą Zagrodę Wiejską", 2004-09-22 08:02
Nr 41/04 z 11 maja 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego 2004-09-21 23:41
Nr 40/04 z 7 maja 2004 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej 2004-09-21 23:17
Nr 39/04 z 4 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2004-09-21 23:00
Nr 38/04 z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych l 2004-09-21 22:39
Nr 37/04 z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2004-09-21 21:52
Nr 35/04 z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2004 roku 2004-09-21 21:39
Nr 34/04 z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2004-09-21 21:31
Nr 33/04 z 13 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych 2004-09-21 21:31
Nr 32/04 z 13 kwietnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 89/ 2004-09-21 21:30
Nr 31/04 z 13 kwietnia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Ulikowo N 2004-09-21 21:30
Nr 26/04 z 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVI/122/04 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. o 2004-09-20 22:59
Nr 25/04 z 31 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2004-09-20 22:45
Nr 22/04 z 19 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży służbowej pojazdem nie będącym własnością pracodawcy 2004-09-20 22:02
Nr 23/04 z 23 marca 2004 r. w w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2004-09-20 21:55
Nr 21/04 z 19 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu użytkowego do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy 2004-09-20 21:45
Nr 20/04 z 17 marca 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2004-09-20 21:24
Nr 19/04 z 15 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy Stargard Szczeciński, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, które nabywają nieodpłatnie 2004-09-20 20:10
Nr 18/04 z 10 marca 2004 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2004-09-20 20:00
Nr 17/04 z 10 marca 2004 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2004-09-20 19:47
Nr 16/04 z 8 marca 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów 2004-09-20 19:47
Nr 15/04 z 8 marca 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2004-09-20 19:21
Nr 14/04 z 1 marca 2004 r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2004-09-20 17:05
Nr 13/04 z 19 lutego 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok 2004-09-20 16:47
Nr 12/04 z 12 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 125/7 położonej w obrębie Smog 2004-09-20 16:38
Nr 11/04 z 12 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki oznaczonej numerem 125/6 położonej w obrębie Smog 2004-09-20 16:27
Nr 10/04 z 12 lutego 2004 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Stargard Szcze 2004-09-20 16:19
Nr 9/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej numerem 29/1, położonej w obrębie Witkowo, stanowiącej własnoś 2004-09-19 12:07
Nr 8/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej numerem 43/4, położonej w obrębie Kiczarowo, stanowiącej własn 2004-09-19 12:02
Nr 7/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nie zabudowanej działki położonej w obrębie Żarowo 2004-09-19 11:56
Nr 6/04 z 10 lutego 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego 2004-09-19 11:51
Nr 5/04 z 10 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych 2004-09-19 11:44
Nr 4/04 z 26 stycznia 2004 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2004 r. 2004-09-19 11:43
Nr 3/04 z 26 stycznia 20004 r. wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej na 2004 rok 2004-09-19 11:18
Nr 2/04 z 19 stycznia 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r. 2004-09-19 11:16
Nr 1/04 z 12 stycznia 2004 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2004 r. 2004-09-19 11:11