herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Wniosek o współfinansowanie wody i kanalizacji


INWESTOR:

…........................................................................... …........................, dnia.....................

…...........................................................................

…...........................................................................

tel...........................................................................

GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI

ul. Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

WNIOSEK

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z poźn. zm.), proszę o współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej? o długości …......................m, ?..........................; sieci kanalizacyjnej? o długości …........................m, ?............................ w drodze o nr geod................................... w miejscowości..............…............................... do projektowanego obiektu budowlanego zlokalizowanego na działce o nr geod.............................. w miejscowości …...................................

Do niniejszego wniosku załączam:

  1. Plan sytuacyjny na aktualnej mapie w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym przebiegiem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej?,

  2. Kserokopia Warunków Technicznych na proponowaną sieć wodociągową/ kanalizacyjną wydanych przez eksploatatora sieci na terenie gminy Stargard Szczeciński.

…..........................................

(podpis wnioskodawcy)

? - skreślić niewłaściwe

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-09-2011 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 06-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-09-2011 09:34