Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Wymagane dokumenty

________________________________________

1. Prawidłowo wypełniony wniosek,

2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,

3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

4. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

5. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

 

Miejsce załatwienia sprawy

________________________________________

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński

ul. Ceglana 11

73-110 Stargard Szczeciński

pokój nr 5

tel. 091/ 578-38-84

 

Termin załatwienia sprawy

________________________________________

• Decyzja wydawana w ciągu 30 dni.

 

Termin składania dokumentów

________________________________________

• W ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy

 

Opłaty

________________________________________

Brak

 

Tryb odwoławczy

________________________________________

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie (za pośrednictwem Wójta Gminy Stargard Szczeciński w terminie 14 dni od otrzymania decyzji administracyjnej).

 

Podstawa prawna

________________________________________

1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.);

2. Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 200, poz. 2047, z 2005 r. Nr 53, poz. 472);

3. Rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).

4. § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z póź. zm.):

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046, z 2005 r. Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz. 905);

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

 

Uwagi

________________________________________

1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Stargard Szczeciński, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Stargard Szczeciński, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

________________________________________

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-10-2006 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 02-09-2011 11:51