Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Stargard Szczeciński, dnia 29.08.2011 r.

GNR.6220.6.2011.DM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

p o d a j e s i ę d o

p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

że w dniu 29 sierpnia 2011 r., na wniosek Pana Heinz Axel Herweg - Dyrektora Zarządu „RITMO” Sp. z o.o., Ulikowo 20, gmina Stargard Szczeciński, została wydana decyzja znak: GNR. 6220.6.2011.DM o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z przyłączem do zasilenia palników gazowych w suszarni zboża”, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 27/19, położonej w miejscowości Ulikowo”, gmina Stargard Szczeciński.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie) w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5 - pokój 310 (III piętro), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530).

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 31-08-2011 20:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 31-08-2011 20:48