Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Zmiana lokalizacji i przebudowa separatora oleju i zbiornika bezodpływowego odwodnienia stanowisk transformatorowych na terenie Głównego Punktu Zasilania energetycznego wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie istniejącego Zespołu Elektrowni Wiatrowych Tychowo obręb Trzebiatów

Stargard Szczeciński, dnia 22.08.2011 r.

GNR.6220.4.2011.MC2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

p o d a j e s i ę d o

p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

że w dniu 22 sierpnia 2011 r., na wniosek Pana Daniela Capar - DBA Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Parku Wiatrowego Tychowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, została wydana decyzja znak: GNR.6220.2.2011.MC2  o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn:

„Zmiana lokalizacji i przebudowa separatora oleju i zbiornika bezodpływowego odwodnienia stanowisk transformatorowych na terenie Głównego Punktu Zasilania energetycznego wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie istniejącego Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Tychowo”, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 184/2, obręb Trzebiatów, gmina Stargard Szczeciński”

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie) w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5 - pokój 310 (III piętro), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530).

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-08-2011 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 26-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 26-08-2011 14:34