Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Stargard Szczeciński, dn. 22.07.2011 r.

GNR. 6220.6.2011.DM

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 10 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 21.07.2011 r. Wójt Gminy Stargard Szczeciński wydał postanowienie znak GNR. 6220.6.2011 w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącego oddziaływać na środowisko pn.: „Budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z przyłączem do zasilenia palników gazowych w suszarni zboża”, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 27/19, położonej w miejscowości Ulikowo”, gmina Stargard Szczeciński.

Postanowienie zostało wydane po zaciągnięciu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (postanowienie z dnia 14.07.2011 r. znak WOOŚ-TŚ-4240.251.2011.KK, w którym postanowił wyrazić opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim (opinia z dnia 13.07.2011 r. znak: PSSE-2934/11, NNZ-467-20/11, wydał opinię sanitarną o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój 310, ( w godzinach 730 - 1530).

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-07-2011 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 25-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 25-07-2011 14:16