Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z przyłączem do zasilania palników gazowych w suszarni zboża


GNR. 6220.6.2011DM. Stargard Szczeciński, dnia 28.06.2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.06.2011 r., na wniosek Pana Heinz Axel Herweg- Dyrektor Zarządu ”RITMO” spółka z o.o.Ulikowo 20, gmina Stargard Szczeciński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z przyłączem do zasilania palników gazowych w suszarni zboża”

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze geodezyjnym 27/19, obręb Ulikowo, gmina Stargard Szczeciński

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój 204, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 01-07-2011 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 01-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 01-07-2011 09:03