Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik

Stargard Szczeciński, 2011-04-26

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik, gmina Stargard Szczeciński

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński Nr XVIII/131/08 z dnia 13 czerwca 2008 roku

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik, gmina Stargard Szczeciński, wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko, w dniach od 9 maja 2011 roku do 6 czerwca 2011 roku w  siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 318, w godz. 8:00 - 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 czerwca 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, sala 201, o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stargard Szczeciński z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2011 roku.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z   późniejszymi zmianami), określony wyżej projekt zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych przepisami przywołanej na wstępie ustawy z dnia 27  marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wskazano w  niniejszym obwieszczeniu.

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 29-04-2011 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 29-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 29-04-2011 08:36