Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 258/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stargard Szczeciński 2012-07-26 07:59
Zarządzenie Nr 257/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej i utworzenia Kancelarii Materiałów Niejawnych Urzędu Gminy Stargard Szczeciński 2012-07-26 07:56
Zarządzenie Nr 256/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy. 2012-01-31 15:52
Zarządzenie Nr 254/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie odpłatności za udostępnianie świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy 2012-01-31 15:52
Zarządzenie Nr 253/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2012-01-31 15:49
Zarządzenie Nr 251/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży 2012-01-31 15:48
Zarządzenie Nr 250/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2012-01-31 15:47
Zarządzenie Nr 249/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2012-01-31 15:46
Zarządzenie Nr 248/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 grudnia 2011 roku wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. 2012-01-31 15:45
Zarządzenie Nr 247/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2012-01-31 15:45
Zarządzenie Nr 246/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2012-01-31 15:42
Zarządzenie Nr 245/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 grudnia 2011 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński. 2012-01-31 15:41
Zarządzenie Nr 243/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia cen na drewno 2012-01-31 15:38
Zarządzenie Nr 242/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2011. 2012-01-31 15:37
Zarządzenie Nr 244/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych na terenie Gminy Stargard Szczeciński. 2011-12-22 16:30
Zarządzenie Nr 241/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 grudnia 2011 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa dróg gminnych. 2011-12-22 16:29
Zarządzenie Nr 240/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 grudnia 2011 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2011-12-22 16:28
Zarządzenie Nr 239/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 grudnia 2011 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. 2011-12-22 16:27
Zarządzenie Nr 238/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-12-22 16:25
Zarządzenie Nr 236/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej nadania nazw ulicom w miejscowości Lipnik 2011-12-22 16:25
Zarządzenie Nr 233/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia użytkowników systemu instalacji antywłamaniowej. 2011-12-22 16:24
Zarządzenie Nr 232/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XII/112/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 02 grudnia 2011 r. 2011-12-22 16:22
Zarządzenie Nr 230/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-12-22 16:21
Zarządzenie Nr 226/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2011-12-22 16:19
Zarządzenie Nr 219/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-12-22 16:17
Zarządzenie Nr 210/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stargard Szczeciński projektu uchwały budżetowej na 2012 r. 2011-12-22 16:15
Zarządzenie Nr 237 /11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2011-12-12 19:55
Zarządzenie Nr 235/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 7 grudnia 2011 r dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie gminy Stargard Szczeciński. 2011-12-12 19:55
Zarządzenie Nr 234/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński do realizacji projektu pod nazwą "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I-III pn. Przez naukę i zabawę ku edukacji" realizowanego przez Gminę Stargard Szczeciński w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, oddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 2011-12-12 19:57
Zarządzenie Nr 231/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2011-12-12 19:54
Zarządzenie Nr 229/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu systemowego pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas 1-III pn. Przez naukę i zabawę ku edukacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-12-12 19:57
Zarządzenie Nr 228/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ?Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I-III pn. ?Przez naukę i zabawę ku edukacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-12-12 19:52
Zarządzenie Nr 227/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-12-12 19:51
Zarządzenie Nr 225/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 listopada 2011 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2011-12-12 19:51
Zarządzenie Nr 224/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 listopada 2011 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-12-12 19:50
Zarządzenie Nr 223/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 listopada 2011 r w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Nr XII/113/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2011-12-12 19:49
Zarządzenie Nr 222/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 listopada 2011 r w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 2011-12-12 19:49
Zarządzenie Nr 221/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 listopada 2011 r w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2011-12-12 19:48
Zarządzenie Nr 220/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 listopada 2011 r w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2011-12-12 19:48
Zarządzenie Nr 217/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 listopada 2011 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-12-12 19:46
Zarządzenie Nr 216/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 listopada 2011 r dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2011-12-12 19:45
Zarządzenie Nr 215/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 listopada 2011 r w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Grzędzice 2011-12-12 19:45
Zarządzenie Nr 214/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 listopada 2011 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2011-12-12 19:44
Zarządzenie Nr 213/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 listopada 2011 r w sprawie powołania komisji 2011-12-12 19:43
Zarządzenie Nr 213/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 listopada 2011 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2011-12-12 19:42
Zarządzenie Nr 211/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 15 listopada 2011 r dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2011-12-12 19:41
Zarządzenie Nr 210/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 15 listopada 2011 r w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stargard Szczeciński projektu uchwały budżetowej na 2012 r. 2011-12-12 19:41
Zarządzenie Nr 209/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 15 listopada 2011 r w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stargard Szczeciński projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2011-12-12 19:40
Zarządzenie Nr 208/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 10 listopada 2011 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-12-12 19:38
Zarządzenie Nr 207/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 listopada 2011 r w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 2011-12-12 19:38
Zarządzenie Nr 206/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 listopada 2011 r dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia pomników przyrody 2011-12-12 19:37
Zarządzenie Nr 205/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 listopada 2011 r w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody 2011-12-12 19:36
Zarządzenie Nr 200/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2011-12-12 19:36
Zarządzenie Nr 199/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-12-12 19:33
Zarządzenie Nr 212/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 12 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót na zadaniu pn. Roboty budowlane w pomieszczeniach biurowych budynku biurowo-usługowego przy Rynku Staromiejskim 5. 2011-11-19 19:59
Zarządzenie Nr 204/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-11-19 19:58
Zarządzenie Nr 203/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia III przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński. 2011-11-19 19:57
Zarządzenie Nr 202/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2011-11-19 19:57
Zarządzenie Nr 201/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński, 2011-11-19 19:56
Zarządzenie Nr 198/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-11-19 19:55
Zarządzenie Nr 197/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. 2011-11-19 19:55
Zarządzenie Nr 196/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy. 2011-11-19 19:54
Zarządzenie Nr 195/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2011-11-19 19:52
Zarządzenie Nr 194/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4lutego 2011 roku 2011-11-19 19:52
Zarządzenie Nr 193/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 października 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. 2011-11-19 19:52
Zarządzenie Nr 192/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 października 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński. 2011-11-19 19:52
Zarządzenie Nr 191/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 października 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. 2011-11-19 19:53
Zarządzenie Nr 190/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 października 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Grzędzice 2011-11-19 19:53
Zarządzenie Nr 189/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 października 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik, gmina Stargard Szczeciński 2011-11-19 19:53
Zarządzenie Nr 188/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 października 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2011-11-19 19:53
Zarządzenie Nr 187/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 października 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 2011-11-19 19:53
Zarządzenie Nr 186/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 października 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2011-11-19 19:53
Zarządzenie Nr 185/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 18 października 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. 2011-11-19 19:47
Zarządzenie Nr 184/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 października 2011 r. w sprawie współdziałania międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Goleniów zadania publicznego w zakresie oświaty 2011-11-19 19:47
Zarządzenie Nr 183/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości. 2011-11-19 19:46
Zarządzenie Nr 182/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny 2011-11-19 19:45
Zarządzenie Nr 181/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny 2011-11-19 19:45
Zarządzenie Nr 180/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński. 2011-11-19 19:44
Zarządzenie Nr 179/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 października 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-11-19 18:36
Zarządzenie Nr 178/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 października 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. 2011-11-19 18:36
Zarządzenie Nr 177/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 11 października 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 2011-11-19 18:35
Zarządzenie Nr 176/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 11 października 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2016 2011-11-19 18:34
Zarządzenie Nr 175/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 11 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu 2011-11-19 18:33
Zarządzenie Nr 174/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 11 października 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych. 2011-11-19 18:32
Zarządzenie Nr 173/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 10 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2011-11-19 18:30
Zarządzenie Nr 169/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2011-11-19 18:30
Zarzadzenie Nr 172/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 7 października 2011 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-10-09 21:35
Zarzadzenie Nr 171/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 7 października 2011 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-10-09 21:35
Zarzadzenie Nr 170/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2011-10-09 21:34
Zarzadzenie Nr 165/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny warunków pracy i organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe z uwzględnieniem zasad ergonomii. 2011-10-09 21:31
Zarzadzenie Nr 168/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 września 2011 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-10-03 07:57
Zarządzenie Nr 166/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 września 2011 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-27 17:55
Zarządzenie Nr 164/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2011-09-27 17:54
Zarządzenie Nr 163/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2011-09-27 17:53
Zarządzenie Nr 162/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2011-09-27 17:52
Zarządzenie Nr 161/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. 2011-09-27 17:51
Zarządzenie Nr 160/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2011-09-27 17:49
Zarządzenie Nr 159/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2011-09-27 17:48
Zarządzenie Nr 158/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trzecim przetargu nieograniczonym 2011-09-27 17:46
Zarządzenie Nr 157/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2011-09-27 17:43
Zarządzenie Nr 156/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2011-09-27 17:38
Zarządzenie Nr 155/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-09-27 17:36
ZARZĄDZENIE Nr 154/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-27 17:34
Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr X/83/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. 2011-09-27 17:33
Zarządzenie Nr 152/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 15 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dodatkowych na zadaniu pn. Budowa szatni, placu zabaw i miejsca rekreacyjnego przy boisku sportowym w miejscowości Skalin. 2011-09-27 17:29
Zarządzenie Nr 151/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 15 września 2011 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2011-09-27 17:27
Zarządzenie Nr 150/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 15 września 2011 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Nr X/83/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-09-27 17:25
Zarządzenie Nr 149/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2011-09-27 17:22
Zarządzenie Nr 148/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2011-09-27 17:21
Zarządzenie Nr 147/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 10 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dodatkowych na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w Małkocinie. 2011-09-27 17:19
Zarządzenie Nr 146/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 9 września 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2011-09-27 17:17
Zarządzenie Nr 145/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 9 września 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-09-27 17:17
Zarządzenie Nr 144/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2011-09-27 17:13
Zarządzenie Nr 143/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 7 września 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nabycia przez Gminę Stargard Szczeciński zabudowanej nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań własnych gminy. 2011-09-27 17:11
Zarządzenie Nr 142/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 6 września 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej uchylenia Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku 2011-09-27 17:02
Zarządzenie Nr 141/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 6 września 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Poczernin i Warchlino 2011-09-27 16:59
Zarządzenie Nr 140/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 6 września 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Poczernin i Warchlino 2011-09-27 16:57
Zarządzenie Nr 139/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 5 września 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do Planu Odnowy Miejscowości Skalin gmina Stargard Szczeciński. 2011-09-27 16:55
Zarządzenie Nr 138/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 5 września 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Planu Odnowy Miejscowości Barzkowice gmina Stargard Szczeciński. 2011-09-27 16:54
Zarządzenie Nr 137/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych. 2011-09-27 16:51
Zarządzenie Nr 136/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2012 rok. 2011-09-27 16:47
Zarządzenie Nr 135/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2011-09-27 16:42
Zarządzenie Nr 134/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r. 2011-09-27 16:39
Zarządzenie Nr 133/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Stargard Szczeciński za pierwsze półrocze 2011 r. 2011-09-27 16:37
Zarządzenie Nr 132/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r. 2011-09-27 16:35
Zarządzenie Nr 131/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Koszewie 2011-09-27 16:35
Zarządzenie Nr 130/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 sierpnia 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim 2011-09-27 16:29
Zarządzenie Nr 129/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 sierpnia 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/333/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. 2011-09-27 16:28
Zarządzenie Nr 128/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Strachocinie 2011-09-27 16:26
Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 sierpnia 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2011-09-27 16:24
Zarządzenie Nr 125/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 sierpnia 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego- sklep Rogowo. 2011-09-27 16:22
Zarządzenie Nr 124/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót na zadaniu pn. Roboty budowlane w pomieszczeniach biurowych budynku biurowo-usługowego przy Rynku Staromiejskim 5 2011-09-27 16:19
Zarządzenie Nr 123/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2011-09-27 16:17
Zarządzenie Nr 122/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-09-27 16:12
Zarządzenie Nr 121/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-09-27 16:11
Zarządzenie Nr 120/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strachocinie 2011-08-16 15:35
Zarządzenie Nr 119/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-08-16 15:33
Zarządzenie Nr 118/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dodatkowych na zadaniu pn. ?Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w Małkocinie". 2011-08-16 15:33
Zarządzenie Nr 117/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2011-08-16 15:32
Zarządzenie Nr 116/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-08-16 15:31
Zarządzenie Nr 115/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-08-16 15:30
Zarządzenie Nr 114/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Warchlino, Kiczarowo i Grabowo Kolonia Górna. 2011-08-16 15:29
Zarządzenie Nr 113/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński, 2011-08-16 15:28
Zarządzenie Nr 112/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2011-08-16 15:28
Zarządzenie Nr 111/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr IX/66/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. 2011-08-16 15:26
Zarządzenie Nr 110/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strachocinie 2011-08-16 15:25
Zarządzenie Nr 109/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2011-08-16 15:24
Zarządzenie Nr 108/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 2011-08-16 15:22
Zarządzenie Nr 107/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Nr IX/66/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-08-16 15:22
Zarządzenie Nr 106/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-08-16 15:20
Zarządzenie Nr 105/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2011-08-16 15:19
Zarządzenie Nr 104/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2011-08-16 15:19
Zarządzenie Nr 103/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów dotyczących zasad i trybu udzielania dotacji celowych w zakresie ochrony środowiska ze środków budżetu gminy Stargard Szczeciński. 2011-08-16 15:18
Zarządzenie Nr 102/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przygotowania uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie uchylenia uchwały 2011-08-16 15:18
Zarządzenie Nr 101/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 czerwca 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o Partnerstwie w sprawię udziału w realizacji projektu pod nazwą: ;,Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo ? Dolice ? do granicy powiatu. Droga powiatowa 1716Z część C oraz część D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1;0 km w kierunku Morzycy wraz z mostem oznaczonym jako MD 2 i mostem oznaczonym jako MD 3 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg" 2011-08-16 15:17
Zarządzenie Nr 100/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przygotowania uchwały Rady Gminy w sprawie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. 2011-08-16 15:16
Zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 czerwca 2011 r. przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stargard Szczeciński do Programu Rozwoju Bibliotek (runda II) wspieranego przez Global Libraries " przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. 2011-08-16 15:15
Zarządzenie Nr 98/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przejęcia na mienie Gminy działek drogowych 2011-08-16 15:15
Zarządzenie Nr 97/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-08-16 15:11
Zarządzenie Nr 96/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2011-08-16 15:10
Zarządzenie Nr 95/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dodatkowych na zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w Małkocinie". 2011-08-16 15:10
Zarządzenie Nr 94/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 08 czerwca 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rogowo" gmina Stargard Szczeciński. 2011-08-16 15:09
Zarządzenie Nr 93/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stargard Szczeciński do realizacji projektu pn. "Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas 1-III Szkół Podstawowych ? przez naukę i zabawę ku edukacji" ? w ramach Poddziałania 9.1.2. ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Działanie 9.1. ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Program Operacyjny Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-08-16 15:08
Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 03 czerwca 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 2011-08-16 15:07
Zarządzenie Nr 91/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stargard Szczeciński 2011-08-16 15:06
Zarządzenie Nr 90/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2011-08-16 15:05
Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-08-16 15:02
Zarządzenie Nr 88/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2011-08-16 15:01
Zarządzenie Nr 87/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2011-08-16 15:01
Zarządzenie Nr 86/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. 2011-08-16 15:00
Zarządzenie Nr 85/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 maja 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 2011-08-16 14:59
Zarządzenie Nr 84/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów dotyczących zasad i trybu udzielania dotacji celowych w zakresie ochrony środowiska ze środków budżetu gminy Stargard Szczeciński. 2011-08-16 14:58
Zarządzenie Nr 83/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 maja 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Tychowo" gmina Stargard Szczeciński. 2011-08-16 14:58
Zarządzenie Nr 82/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 maja 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Z pola do przedszkola" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-08-16 14:56
Zarządzenie Nr 81/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2011-08-16 14:55
Zarządzenie Nr 80/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2011-08-16 14:54
Zarządzenie Nr 79/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2011-08-16 14:53
Zarządzenie Nr 78/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego 2011-08-16 14:52
Zarządzenie Nr 77/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-08-16 14:51
Zarządzenie Nr 76/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2011-08-16 14:50
Zarządzenie Nr 75/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński, 2011-08-16 14:50
Zarządzenie Nr 74/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lI ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński. 2011-08-16 14:49
Zarządzenie Nr 73/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania uchwały Rady Gminy w sprawnie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. 2011-08-16 14:48
Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2011-08-16 14:47
Zarządzenie Nr 71/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Krąpiel 2011-08-16 14:47
Zarządzenie Nr 70/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót na zadaniu pn. "Remont drogi osiedlowej i chodników w Krąpielu". 2011-08-16 14:57
ZARZĄDZENIE Nr 69/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do zaciągania zobowiązań 2011-04-22 18:53
Zarządzenie Nr 68/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2011-04-22 18:49
Zarządzenie Nr 67/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-04-22 18:46
Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński, 2011-04-22 18:44
Zarządzenie Nr 65/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2011-04-22 18:41
Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2011-04-22 18:39
Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2011-04-22 18:36
ZARZĄDZENIE NR 62/11 WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2011-04-22 18:32
ZARZĄDZENIE Nr 61/11 WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr VI/46/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. 2011-04-22 18:30
ZARZĄDZENIE NR 60/11 WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 r. 2011-04-22 18:24
ZARZĄDZENIE NR 59/11 WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-04-22 18:21
ZARZĄDZENIE Nr 58/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2011-04-22 18:17
ZARZĄDZENIE Nr 56/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2011-04-22 18:11
ZARZĄDZENIE Nr 55 / 11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 marca 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia intencyjnego w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą ? Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński- Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo-Dolice - do granic powiatu. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Witkowo Drugie - etap B". 2011-04-22 18:09
Zarządzenie Nr 54 /11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 23 marca 2011 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2011-04-22 18:07
ZARZĄDZENIE Nr 53/11 WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2011-04-22 18:04
Zarządzenie Nr 51/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia21 marca 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie gminy Stargard Szczeciński. 2011-04-22 18:02
Zarządzenie Nr 50/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Stargard Szczeciński 2011-04-22 17:59
Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lipnik 2011-04-22 17:55
Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2011-04-22 17:52
ZARZĄDZENIE Nr 47/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy. 2011-04-22 17:51
ZARZĄDZENIE Nr 46/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy. 2011-04-22 17:48
Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2011-04-22 17:45
Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. 2011-04-22 17:42
Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim ustnym przetargu nieograniczonym. 2011-04-22 17:40
Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2011-04-22 17:38
Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2011-04-22 17:36
Zarządzenie Nr 40/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drugim przetargu nieograniczonym. 2011-04-22 17:33
ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia. 2011-04-22 17:30
ZARZĄDZENIE Nr 36/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 2011-04-22 17:28
Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto - Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych niż przedszkola formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Stargard Szczeciński. 2011-04-22 17:26
Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z Gminą Dolice w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych niż przedszkola formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Stargard Szczeciński. 2011-04-22 17:23
Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły. 2011-04-22 17:21
ZARZĄDZENIE NR 32/2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2011-04-22 17:16
ZARZĄDZENIE Nr 31/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy oraz sposobu jej poboru. 2011-04-22 17:14
ZARZĄDZENIE Nr 30 /11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 11 marca 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2011-04-22 17:12
ZARZĄDZENIE Nr 29/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 04 marca 2011 dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwał. 2011-04-22 17:10
Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie przekazania księgozbioru dla Szkoły Podstawowej w Małkocinie 2011-04-22 17:08
Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2011-04-22 17:06
ZARZĄDZENIE NR 25/11 WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2011-04-22 17:03
Zarządzenie Nr 24/ 2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011-04-22 17:00
ZARZĄDZENIE Nr 23 /11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie organizacji czynności kancelaryjnych. 2011-04-22 16:57
ZARZĄDZENIE NR 22/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 21 lutego 2011 w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński z tytułu podróży służbowej. 2011-04-22 16:55
ZARZĄDZENIE Nr 21/11 WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2011-04-22 16:49
ZARZĄDZENIE Nr 20/11 WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 2011-04-22 16:47
ZARZĄDZENIE Nr 19/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie protestu wyborczego 2011-04-22 16:45
ZARZĄDZENIE Nr 18/ 11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 14 lutego 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nabycia przez Gminę Stargard Szczeciński lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem za lokal socjalny. 2011-04-22 16:43
Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2011-04-22 16:41
Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii o zmianie nazwy Gminy - Miasto Stargard Szczeciński z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim 2011-04-22 16:31
ZARZĄDZENIE Nr 13/11 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia d~ lutego 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań własnych gminy. 2011-04-22 16:27
Zarządzenie Nr 28/11 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2011-03-15 08:31
Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury w Gminie Stargard Szczeciński 2011-02-15 18:22
Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 4 lutego 2011 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie protestu wyborczego. 2011-02-07 13:24
Zarządzenia Nr 12 /11 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-02-07 13:22
Zarządzenia Nr 11 /11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyliczenia kosztów poniesionych w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek. 2011-02-07 13:20
Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 27.01.2011r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego 2011-02-07 13:18
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 20.01.2011r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo 2011-02-07 13:16
Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 20.01.2011r. w dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Strachocin 2011-02-07 13:14
Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 20.01.2011r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwał Rady Gminy Stargard Szczeciński 2011-02-07 13:12
Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 20.01.2011r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo gmina Stargard Szczeciński. 2011-02-07 13:11
Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 19.01.2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok. 2011-02-07 13:07
Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 19.01.2011r. w sprawie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok. 2011-02-07 13:05
Zarządzenie Nr 2a/2011 z dnia 18.01.2011r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego 2011-02-07 13:03
Zarządzenie Nr 2/11 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szatni; placu zabaw i miejsca rekreacyjnego przy boisku sportowym w miejscowości Skalin 2011-02-07 13:00
Zarządzenie Nr 1 /11 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji czynności kancelaryjnych. 2011-02-07 12:56