Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Porządek Obrad XLII sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2010 roku

PORZĄDEK OBRAD

XLII Sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński

dnia 29 października 2010 r.

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie obrad XLII sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu Nr XLI z obrad sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński w dniu 17 września 2010 r.

2. Interpelacje radnych

3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych , sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. „

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał dotyczących zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Skalin „ gmina Stargard Szczeciński

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją na terenie gminy Stargard Szczeciński „

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych niż przedszkola form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stargard Szczeciński

13. Informacja o wykonaniu zadań w zakresie budowy i naprawy dróg oraz przygotowanie do zimy

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

14. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

15. Analiza zapotrzebowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu budżetu na rok 2011

Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

16. Podsumowanie działalności świetlic środowiskowych i świetlic TPD na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

17. Analiza realizacji budżetu gminy za 9 m-cy 2010 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej

18. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

Informację przedstawia Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy

19. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

20. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

21. Odpowiedzi na interpelacje radnych

22. Wolne wnioski i zapytania

23. Sprawy różne

24. Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-10-2010 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 26-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 26-10-2010 08:09