Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OCS - Samodzielne stanowisko ds. Obronnych, OC, Zarządzania Kryzysowego

Inspektor: Piotr Wierzchowski

Tel. 915613414

Pok. 208; Rynek Staromiejski 5

        Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony p.poż.i sportu (OC, OP, SP), należy prowadzenie spraw dotyczących:

1. W zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej:

1) opracowywania i opiniowania planów obrony cywilnej;

2) organizacji i funkcjonowania systemu kierowania obronnością w Gminie, w szczególności stałego dyżuru i stanowiska kierowania;

3) przygotowania Gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań  umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych, w szczególności zorganizowania  Akcji Kurierskiej;

4) wykonywania zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie Gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;

5) przygotowania rezerw osobowych na potrzeby obronności;

6) przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;

7) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;

8) planowania i organizowania szkolenia obronnego;

9) kontroli wykonywania zadań obronnych;

10) tworzenie formacji obrony cywilnej, kierowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń;

11) opracowanie i aktualizowanie przy współudziale innych stanowisk pracy dokumentów planu obrony cywilnej;

12) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej;

13) zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ujęć wody do działania  w warunkach specjalnych;

2. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1) przygotowanie systemu kierowania i łączności oraz stanowisk kierowania;

2) realizacja zadań i organizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach;

3) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;

4) organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;

5) zapewnienie informowania społeczeństwa o sytuacji związanej ze stanem klęski żywiołowej;

6) koordynowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;

nadto w zakresie:

1) koordynowania działań ochotniczych straży pożarnych;

2) prowadzenia rejestru ochotniczych straży pożarnych;

3) przygotowywania potrzeb w zakresie środków finansowych ochrony przeciwpożarowej;

4) prowadzenia spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników;

5) podejmowania działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, współpraca w tym  zakresie z organizacjami i związkami sportowymi;

6) prowadzenia kart obiektów hotelarskich.

 

.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-10-2010 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-11-2018 08:17