Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Stargard Szczeciński, dnia 06.07.2010 r.

GNR: 7626 - 3.7/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227),

p o d a j e s i ę d o

p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

że w dniu 5 lipca 2010 r., została wydana decyzja znak: GNR: 7626 - 3.6/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Zakupie maszyn i urządzeń celem wdrożenia innowacyjnej technologii przerobu odpadów z tworzyw sztucznych i gumy na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego - azyle drogowe na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 344/24 w miejscowości Strachocin”, gmina Stargard Szczeciński.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Szczeciński-pokój 204, w godzinach 730- 1530.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-07-2010 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 09-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-07-2010 09:00