Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte


Stargard Szczeciński, 2010-07-07

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte, gmina Stargard Szczeciński

Stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte, zainicjowanej przez Radę Gminy Stargard Szczeciński Uchwałą Nr XIV/85/08 z dnia 25 stycznia 2008 roku. Przedmiotem sporządzanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń projektu zmiany planu miejscowego dla środowiska. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest wprowadzenie funkcji zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami nieuciążliwymi w zakresie zgodnym ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pokój 307, w godz. 7:30 - 15:30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie do dnia 2 sierpnia 2010 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Z up. Wójta Jerzy Makowski Zastępca Wójta

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-07-2010 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 09-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 09-07-2010 08:45