Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wniosek o uruchomienie środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego

INFORMACJA O FUNDUSZU SOŁECKIM

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o Funduszu Sołeckim .

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy , Rada Gminy Stargard Szczeciński podjęła uchwałę, w której wyrażono zgodę na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym 2010. Fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w związku z tym przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujęte są w budżecie gminy i realizowane przez Wójta Gminy jak pozostałe zadania budżetu. Środki funduszu przeznaczone mogą być na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw, a jednocześnie zgodne są ze strategią rozwoju gminy.

Na co można przeznaczyć środki funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Jeśli mieszkańcy danego sołectwa uznają, że warto np.:

- zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,

- zbudować lub wyremontować miejsca spotkań mieszkańców,

- promocja miejscowości - organizacja lokalnych imprez,

- naprawić chodniki,

- wyposażyć świetlicę wiejską,

- zadbać o porządek we wsi ( np. postawić kosze na śmieci ),

- posadzić drzewa, krzewy

- wyremontować wiatę przystankową,

To właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.

Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań - w tym poprzez własną pracę( społeczną).

Warunkiem przyznania w danym roku środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. W tym celu należy zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Powinien on wskazywać przedsięwzięcia przewidywane do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków jakie będą określone na to sołectwo.

Wniosek powinien zawierać też oszacowanie kosztów przedsięwzięć oraz uzasadnienie, które jest obowiązkowym elementem wniosku. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo środków została przekazana przez wójta w lipcu br.

Uchwalony wniosek składany jest do wójta przez sołtysa w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Należy go bowiem uwzględnić w projekcie budżetu gminy. Wniosek może być przez wójta odrzucony gdy nie spełnia warunków formalnych, w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Poinformowany o tym sołtys może również w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać go, kierując do rady gminy za pośrednictwem wójta. Rada gminy rozpatruje podtrzymany wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie rady w tej sprawie jest dla wójta wiążące.

Rada gminy uchwalając budżet odrzuca wnioski sołectw w przypadku gdy zamierzone zadania nie są zadaniami własnymi gminy, nie służą poprawie warunków życia mieszkańców i nie są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo zależy od liczby jego stałych mieszkańców oraz od wskaźnika dochodów bieżących gminy na jednego mieszkańca w gminie.

Część wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego refunduje gminom w formie dotacji budżet państwa. Refundacja następuje w roku następnym po roku budżetowym.

W zależności od wielkości dochodów bieżących na jednego mieszkańca w gminie, zwrot poniesionych wydatków wynosić może 10%, 20%, lub 30%.

Środkami funduszu sołeckiego dysponuje wójt, jednak od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy urząd gminy uruchomi pieniądze i zakupi towary i usługi ujęte we wniosku.

Pieniędzy tych nie można wydawać w następnym roku. Sołtys sam nie będzie wydawał pieniędzy - tą sprawą będzie musiał zająć się urząd gminy.

Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje żadnej możliwości zmiany przeznaczenia środków ujętego we wniosku, a zatem przedsięwzięcie ujęte we wniosku uchwalonym przez zebranie wiejskie i zatwierdzonym przez organy gminy nie może być zmienione na inne w trakcie roku budżetowego.

WNIOSEK UDOSTĘPNIONY W ZAŁĄCZNIKU

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-03-2010 23:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Żygadło 01-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-05-2010 21:17