Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje specjalistów do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r. realizuje partnerski projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt skierowany jest do 15 osób (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo) z terenu Gminy Stargard Szczeciński.

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje specjalistów i firm do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.

 1. PSYCHOLOG (czerwiec-lipiec) - do przeprowadzenia treningu psychologicznego grupowego (24h) oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 15 osób (1h/os.) mających na celu pomoc w przezwyciężeniu indywidualnych problemów. (grupa osób to 10 kobiet oraz 5 mężczyzn)

Oferta powinna zawierać:

 • Koszt brutto szkolenia na osobę

 • informacje dotyczące merytorycznego przygotowania osób w zakresie prowadzenia szkoleń,

 • wskazane zapewnienie sali wykładowej i catering

 1. DORADCA ZAWODOWY (czerwiec-lipiec) - do przeprowadzenia treningu grupowego z doradztwa (40h) oraz indywidualnych konsultacji dla 15 osób (2h/os.) mających na celu zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych. (grupa osób to 10 kobiet oraz 5 mężczyzn)

Oferta powinna zawierać:

 • Koszt brutto szkolenia na osobę

 • informacje dotyczące merytorycznego przygotowania osób w zakresie prowadzenia szkoleń,

 • wskazane zapewnienie sali wykładowej i catering

 1. SZKOLENIA ZAWODOWE (czerwiec-listopad) - mające na celu podniesienie poziomu kompetencji zawodowych - w ofercie proszę uwzględnić również szkolenia otwarte

 • Kucharz małej gastronomii (z egzaminem czeladniczym)

 • Sprzedawca- handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej

 • Elementy HACCP - System Zarządzania Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności

 • ABC Przedsiębiorczości

 • Stylizacja paznokci

 • Palacz C.O. - uprawnienia kwalifikacyjne SEP

 • Obsługa piły mechanicznej do ścinki drzew

 • Operator koparko- ładowarki

 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

 • Malarz - podwieszacz sufitów

 • Glazurnik

 • Monter stolarki PCV

 • Brukarz

Oferty powinny zawierać:

 • Koszt brutto szkolenia na osobę

 • Czas trwania szkolenia oraz planowany termin przeprowadzenia kursu

 • informacje dotyczące merytorycznego przygotowania osób w zakresie prowadzenia i koordynowania szkoleń,

 • zapewnienie sali wykładowej

 • wskazane zapewnienie cateringu (w ofertach szkoleń zamkniętych)

 1. KURS PRAWA JAZDY KAT. B i C w celu zdobycia umiejętności prowadzenia pojazdu oraz podniesienie tym samym kwalifikacji zawodowych (cena powinna zawierać: badania lekarskie, opłatę za egzamin państwowy, zdjęcia, opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy w Wydziale Komunikacji)

Oferty powinny zawierać:

 • Koszt brutto szkolenia na osobę

 • Zaświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

 • Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kadrą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych o kierunku zgodnym z rodzajem prowadzonych zajęć,

 • Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 1. ZAJĘCIA ZE SPECJALISTĄ OD WIZERUNKU (2h/os.)

Oferta powinna zawierać:

 • Koszt brutto szkolenia na osobę

 • informacje dotyczące merytorycznego przygotowania osób w zakresie prowadzenia szkoleń

KRYTERIA WYBORU OFERTY, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Kryteria wyboru oferty:

1. Koszt przeprowadzenia szkoleń (koszt osobogodziny).

2. Kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie prowadzącego

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, osobiście, pocztą, faksem na nr (091)5775811 lub wysłać na adres e-mail: gops@gops.stargard.pl w terminie do dnia 31.05.2010 r.

Planowany termin realizacji szkoleń czerwiec-listopad 2010 r.

Termin składania ofert do 31.05.2010r.

Więcej informacji udzielają: Ksymena Cokan, Monika Lewandowska tel.091 5775811

Koordynator projektu Anna Ładniak

_______________________________________________________________________________________

Element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-05-2010 17:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ładniak 05-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 05-05-2010 17:25