Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Porządek Obrad XXXVII sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 kwietnia 2010 roku


    • PORZĄDEK OBRAD

    • XXXVII SESJI RADY GMINY

    • Stargard Szczeciński

dnia 30 kwietnia 2010 r.

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu Nr XXXVI/10 z obrad sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński w dniu 26 marca 2010 r.

2. Interpelacje radnych

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu

- opinia komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy

4.Rozpatrzenie wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Poczernin„ gmina Stargard Szczeciński

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał dotyczących zatwierdzenia „Planu odnowy Miejscowości Grzędzice„ gmina Stargard Szczeciński

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie ( EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

9. Ocena stanu dróg po okresie zimowym oraz plan budowy i remontów

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

10. Ocena funkcjonowania bibliotek, świetlic wiejskich , placówek upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej

Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

11. Ocena realizacji wykonania budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w 2009 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

12. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

13. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o treści odpowiedzi na interpelacje złożone w dniu 24.03.2010 r.

15. Wolne wnioski i zapytania

16. Sprawy różne

17. Ustalenie terminu następnej sesji

18. Zamknięcie obrad sesji

    • Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 12-04-2010 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 30-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2010 10:16