Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy

WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński
Wolne stanowisko urzędnicze:
stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy w Referacie Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.
 
Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
1. Wymagania niezbędne:
·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,
·         nieposzlakowana opinia,
·         obywatelstwo polskie,
·         wykształcenie wyższe,
·         znajomość zagadnień związanych z polityka regionalną i funduszami strukturalnymi, potwierdzona dokumentami.
 
2. Wymagania dodatkowe:
·         samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
·         dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych,
·         odpowiedzialność,
·         umiejętność pracy w zespole,
·         wysoka kultura osobista,
·         umiejętność organizowania spotkań i nawiązywania kontaktów,
·         umiejętność negocjacji, przewidywania, analiz i syntezy,
·         znajomość języka niemieckiego lub angielskiego - potwierdzona dokumentami,
·         bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·         organizowanie współpracy z gminami w kraju, i poza granicami kraju,
·         pozyskiwanie i monitoring środków pomocowych z Unii Europejskiej i krajowych instytucji pomocowych,
·         gromadzenie informacji o gminie przygotowywanie materiałów promujących ją na zewnątrz (przygotowywanie i utrzymanie bieżącego serwisu strony internetowej WWW Urzędu Gminy),
·         koordynowanie prac związanych z realizacją Strategii Rozwoju Gminy i Planu Rozwoju Lokalnego oraz planów odnowy miejscowości,
·         promocja potencjału inwestycyjnego, walorów turystycznych i kulturalnych gminy poprzez udział w imprezach wystawienniczo-targowych oraz współpraca z Zespołami Ludowymi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich,
·         przygotowywanie prezentacji, publikacji oraz stoisk promocyjnych i kampanii reklamowych.
 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:
 
·         kopię dowodu osobistego,
·         kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,
·         kopie świadectw pracy,
·         referencje,
·         oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 210),
·         CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.
·         list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)
·         oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:
„ Nabór na wolne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy”
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pok. 212 lub przesłać do dnia 26 marca 2010 decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „NABÓR”;
Pod adres:
Urząd Gminy Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 834 11 99, 091 834 20 12 w. 24
 
 Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 12-03-2010 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 12-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 11-05-2010 09:31