Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 5/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. 2013-01-15 07:25
Zarządzenie Nr 266/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2011-01-06 20:05
Zarządzenie Nr 265/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2011-01-06 20:04
Zarządzenie Nr 262/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-01-06 20:03
Zarządzenie Nr 261/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-01-06 20:02
Zarządzenie Nr 260/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2011-01-06 20:00
Zarządzenie Nr 259/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z rozbiórką budynku świetlicy położonej na terenie działek nr geod. 52, 76/4 obr. Klępino, Gm. Stargard Szczeciński. 2011-01-06 20:00
Zarządzenie Nr 258/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2011-01-06 19:59
Zarządzenie Nr 257/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 2011-01-06 19:58
Zarządzenie Nr 256/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2010. 2011-01-06 19:57
Zarządzenie Nr 255/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/58/07 z dnia 25 października 2007 r. 2011-01-06 19:57
Zarządzenie Nr 254/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2011-01-06 19:56
Zarządzenie Nr 252/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku gospodarczego przy szkole w Koszewie na świetlicę wraz z zagospodarowaniem terenu". 2011-01-06 19:56
Zarządzenie Nr 251/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka. 2011-01-06 19:55
Zarządzenie Nr 250/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie współdziałania z gminą Marianowo w realizacji zadań wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, działających na terenie Gminy Marianowo. 2011-01-06 19:55
Zarządzenie Nr 249/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-01-06 19:54
Zarządzenie Nr 248/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-01-06 19:53
Zarządzenie Nr 247/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-01-06 19:53
Zarządzenie Nr 246/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Rogowo" gmina Stargard Szczeciński. 2011-01-06 19:52
Zarządzenie Nr 245/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zwołania zebrań wiejskich 2011-01-06 19:51
Zarządzenie Nr 244/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy Stargard Szczeciński oraz ustalenia ich organizacji. 2011-01-06 19:51
Zarządzenie Nr 243/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński, 2011-01-06 19:50
Zarządzenie Nr 242/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. 2011-01-06 19:50
Zarządzenie Nr 241/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku. 2011-01-06 19:49
Zarządzenie Nr 240/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 2011-01-06 19:49
Zarządzenie Nr 237/10 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2011-01-06 19:47
Zarządzenie Nr 239/10 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szatni, placu zabaw i miejsca rekreacyjnego przy boisku sportowym w miejscowości Skalin gmina Stargard Szczeciński. 2010-12-04 16:04
Zarządzenie Nr 238/10 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2010-12-04 16:04
Zarządzenie Nr 234/10 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-12-04 16:03
Zarządzenie Nr 233/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stargard Szczeciński projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2010-12-04 16:02
Zarządzenie Nr 232/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stargard Szczeciński projektu uchwały budżetowej na 2011 r. 2010-12-04 16:02
Zarządzenie Nr 230/10 z dnia 15 listopada 2010 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński 2010-12-04 16:01
Zarządzenie Nr 228/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-12-04 16:00
Zarządzenie Nr 236/10 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczacego powołania Komisji do spraw konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowiości Krąpiel 2010-11-24 10:33
Zarządzenie Nr 235/ 10 z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowiości Krąpiel 2010-11-23 10:58
Zarządzenie Nr 231/ 10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji. 2010-11-18 08:54
Zarządzenie Nr 229/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2010-11-13 16:51
Zarządzenie Nr 227/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2010-11-13 16:49
Zarządzenie Nr 226/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szatni, placu zabaw i miejsca rekreacyjnego przy boisku sportowym w miejscowości Skalin gmina Stargard Szczeciński. 2010-11-13 16:48
Zarządzenie Nr 225/10 z dnia 2 listopada 2010 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę budynku świetlicy w Klępinie oraz dobudowa ściany szczytowej. 2010-11-13 16:46
Zarządzenie Nr 224/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XLII/344/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2010 r. 2010-11-13 16:45
Zarządzenie Nr 223/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-11-13 16:41
Zarządzenie Nr 220/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę budynku świetlicy w Klępinie oraz dobudowa ściany szczytowej. 2010-11-13 16:40
Zarządzenie Nr 219/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi osiedlowej i chodników w Krąpielu. 2010-11-13 16:39
Zarządzenie Nr 218/10 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 2010-11-13 16:36
Zarządzenie Nr 217/10 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych niż przedszkola form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stargard Szczeciński. 2010-11-13 16:35
Zarządzenie Nr 216/10 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2010-11-13 16:32
Zarządzenie Nr 214/10 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2010-11-13 16:31
Zarządzenie Nr 213/10 z dnia 19 października 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją na terenie gminy Stargard Szczeciński. 2010-11-13 16:30
Zarządzenie Nr 212/10 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2010-11-13 16:23
Zarządzenie Nr 211/10 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-11-13 16:19
Zarządzenie Nr 210/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych wyborów samorządowych zarządzonych na dzieri 21 listopada 2010 r. 2010-11-13 16:18
Zarządzenie Nr 209/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego wyborów samorządowych j zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-13 16:16
Zarządzenie Nr 208/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 2010-11-13 16:16
Zarządzenie Nr 207/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2010-11-13 16:14
Zarządzenie Nr 206/10 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwał. 2010-11-13 16:13
Zarządzenie Nr 205/10 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. 2010-11-13 16:12
Zarządzenie Nr 204/10 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2010-11-13 16:11
Zarządzenie Nr 203/10 z dnia 6 października 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. 2010-11-13 16:08
Zarządzenie Nr 201/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2010-11-13 16:04
Zarządzenie Nr 202/10 z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2010-10-09 09:31
Zarządzenie Nr 200/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2010-10-09 09:29
Zarządzenie Nr 199/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2010-10-09 09:27
Zarządzenie Nr 198/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2010-10-09 09:25
Zarządzenie Nr 197/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2010-10-09 09:23
Zarządzenie Nr 196/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2010-10-09 09:23
Zarządzenie Nr 195/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2010-10-09 09:21
Zarządzenie Nr 194/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2010-10-09 09:20
Zarządzenie Nr 193/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2010-10-09 09:19
Zarządzenie Nr 192/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych 2010-10-09 09:18
Zarządzenie Nr 191/10 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2010-10-08 23:41
Zarządzenie Nr 190/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XLI/324/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. 2010-10-08 23:34
Zarządzenie Nr 189/10 z dnia 16 września 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 2010-10-08 23:32
Zarządzenie Nr 188/10 z dnia 16 września 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2010-10-08 23:31
Zarządzenie Nr 187/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2010-10-08 23:29
Zarządzenie Nr 186/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński 2010-10-08 23:27
Zarządzenie Nr 185/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trzecim przetargu nieograniczonym 2010-10-08 23:26
Zarządzenie Nr 184/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński 2010-10-08 23:22
Zarządzenie Nr 183/10 z dnia 7 września 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2010-10-08 23:20
Zarządzenie Nr 182/10 z dnia 6 września 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacyjna terenie gminy Stargard Szczeciński" 2010-10-08 23:19
Zarządzenie Nr 181/10 z dnia 6 września 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/104/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad przyznawania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków 2010-10-08 23:16
Zarządzenie Nr 180/10 z dnia 6 września 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminny w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/259/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 1istopada 2009 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stargard Szczeciński 2010-10-08 23:11
Zarządzenie Nr 179/10 z dnia 6 września 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stargard Szczeciński na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" 2010-10-08 23:10
Zarządzenie Nr 178/10 z dnia 6 września 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Stargard Szczeciński na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013 ? 2016" 2010-10-08 23:08
Zarządzenie Nr 177/10 z dnia 6 września 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2, do umowy o współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 2010-10-08 23:06
Zarządzenie Nr 176/10 z dnia 6 września 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Stargardzie Szczecińskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2010-10-08 23:04
Zarządzenie Nr 175/10 z dnia 1 września 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, dla mieszkańców Gminy Stargard Szczeciński 2010-10-08 23:02
Zarządzenie Nr 174/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji środków trwałych 2010-10-08 23:01
Zarządzenie Nr 173/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę centrum kultury i sportu w Barzkowicach 2010-10-08 23:00
Zarządzenie Nr 172/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2011 rok 2010-10-08 22:53
Zarządzenie Nr 171/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-10-08 22:51
Zarządzenie Nr 170/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 2010-10-08 22:49
Zarządzenie Nr 139/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2010-10-08 22:08
Zarządzenie Nr 169/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2010-10-08 22:41
Zarządzenie Nr 168/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 r. 2010-10-08 22:39
Zarządzenie Nr 167/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 r. 2010-10-08 22:38
Zarządzenie Nr 166/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński 2010-10-08 22:37
Zarządzenie Nr 165/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie 2010-10-08 22:37
Zarządzenie Nr 164/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych i ogłoszenia ich wykazu 2010-10-08 22:36
Zarządzenie Nr 163/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-10-08 22:35
Zarządzenie Nr 162/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-10-08 22:35
Zarządzenie Nr 161/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-10-08 22:34
Zarządzenie Nr 160/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwał 2010-10-08 22:34
Zarządzenie Nr 159/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/167/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 października 2008 r. 2010-10-08 22:33
Zarządzenie Nr 158/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2010-10-08 22:33
Zarządzenie Nr 157/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2010-10-08 22:32
Zarządzenie Nr 156/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2010-10-08 22:32
Zarządzenie Nr 155/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej 2010-10-08 22:31
Zarządzenie Nr 154/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2010-10-08 22:30
Zarządzenie Nr 153/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2010-10-08 22:30
Zarządzenie Nr 152/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2010-10-08 22:29
Zarządzenie Nr 151/10 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński 2010-10-08 22:27
Zarządzenie Nr 150/10 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w świetlicy w Poczerninie 2010-10-08 22:25
Zarządzenie Nr 149/10 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2010-10-08 22:24
Zarządzenie Nr 148/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiących drogi. 2010-10-08 22:21
Zarządzenie Nr 147/10 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2010-10-08 22:20
Zarządzenie Nr 146/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2010-10-08 22:15
Zarządzenie Nr 145/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego na finansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2010-10-08 22:13
Zarządzenie Nr 143/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji 2010-10-08 22:11
Zarządzenie Nr 144/10 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2010-08-31 00:20
Zarządzenie Nr 142/10 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji 2010-08-31 00:17
Zarządzenie Nr 140/10 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 2010-08-31 00:14
Zarządzenie Nr 138/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Grzędzice 2010-08-31 00:11
Zarządzenie Nr 137/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2010-08-31 00:07
Zarządzenie Nr 136/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu 2010-08-31 00:06
Zarządzenie Nr 135/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i wdrażania projektu w ramach Działania -Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pn.: Centrum Kultury i Sportu - budynek świetlicy i szatni w Barzkowicach 2010-08-31 00:05
Zarządzenie Nr 134/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Grzędzice 2010-08-31 00:04
Zarządzenie Nr 133/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w pomieszczeniach biurowych budynku biurowo - usługowego przy Rynku Staromiejskim 5. 2010-08-31 00:03
Zarządzenie Nr 132/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie 2010-08-31 00:02
Zarządzenie Nr 131/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Małkocinie 2010-08-31 00:00
Zarządzenie Nr 130/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2010-08-27 23:39
Zarządzenie Nr 129/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego 2010-08-27 23:36
Zarządzenie Nr 128/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Lipnik 2010-08-27 23:33
Zarządzenie Nr 127/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Grzędzice 2010-08-27 23:30
Zarządzenie Nr 126/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały 2010-08-27 23:28
Zarządzenie Nr 125/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawie zatwierdzenia projektu dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny 2010-08-27 23:23
Zarządzenie Nr 124/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stargard Szczeciński do stowarzyszenia -Stargardzka Organizacja Turystyczna 2010-08-27 23:21
Zarządzenie Nr 123/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2010-08-27 23:19
Zarządzenie Nr 122/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małkocinie 2010-08-27 23:17
Zarządzenie Nr 122/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małkocinie 2010-08-27 23:17
Zarządzenie Nr 121/10 z dnia 7 czerwca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia uchwały upoważniającej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-08-27 23:15
Zarządzenie Nr 120/10 z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do przekazywania informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2010-08-27 23:13
Zarządzenie Nr 119/10 z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-08-27 23:10
Zarządzenie Nr 118/10 z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-08-27 23:07
Zarządzenie Nr 116/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przejęcia na mienie gminy działek drogowych 2010-07-17 23:22
Zarządzenie Nr 115/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 2010-07-17 23:20
Zarządzenie Nr 114/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-07-17 23:19
Zarządzenie Nr 113/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy 2010-07-17 23:18
Zarządzenie Nr 112/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy 2010-07-17 23:17
Zarządzenie Nr 111/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tym zakresie 2010-07-17 23:16
Zarządzenie Nr 110/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tym zakresie 2010-07-17 23:15
Zarządzenie Nr 109/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2010-07-17 23:14
Zarządzenie Nr 108/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2010-07-17 23:13
Zarządzenie Nr 107/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2010-07-17 23:11
Zarządzenie Nr 106/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej drogę 2010-07-17 23:10
Zarządzenie Nr 105/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXVIII/309/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 maja 2010 r. 2010-07-17 23:09
Zarządzenie Nr 104/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-07-17 23:08
Zarządzenie Nr 103/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu nieograniczonym. 2010-07-17 23:07
Zarządzenie Nr 102/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu 2010-07-17 23:06
Zarządzenie Nr 101/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2010-07-17 23:05
Zarządzenie Nr 100/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań związanych z wydzierżawianiem nieruchomości stanowiących mienie gminy. 2010-07-17 23:03
Zarządzenie Nr 99/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przygotowania uchwały rady gminy w sprawnie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. 2010-07-17 23:01
Zarządzenie Nr 98/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 2010-07-17 23:00
Zarządzenie Nr 97/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2010-07-17 23:00
Zarządzenie Nr 96/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2010-07-17 22:59
Zarządzenie Nr 95/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2010-07-17 22:58
Zarządzenie Nr 94/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXIII/263/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2009 roku 2010-07-17 22:57
Zarządzenie Nr 93/10 z dnia 18 maja 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały wyrażającego opinię w sprawie utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2010-07-17 22:56
Zarządzenie Nr 92/10 z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2010-07-17 22:55
Zarządzenie Nr 91/10 z dnia 18 maja 2010 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku świetlicy na mieszkania socjalne w Klępinie wraz z budową budynku gospodarczego oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. 2010-07-17 22:54
Zarządzenie Nr 90/10 z dnia 17 maja 2010 dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipnik gmina Stargard Szczeciński. 2010-07-17 22:53
Zarządzenie Nr 89/10 z dnia 17 maja 2010 dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Stargard Szczeciński 2010-07-17 22:52
Zarządzenie Nr 88/10 z dnia 12 maja 2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu. 2010-07-17 22:51
Zarządzenie Nr 87/10 z dnia 12 maja 2010 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego- ośrodek zdrowia w Pęzinie . 2010-07-17 22:50
Zarządzenie Nr 86/10 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2010-07-17 22:49
Zarządzenie Nr 68/10 z dnia 31 marca 2010 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Poczernin gmina Stargard Szczeciński. 2010-05-11 17:21
Zarządzenie Nr 69/10 z dnia 31 marca 2010 roku dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały. 2010-05-11 17:18
Zarządzenie Nr 85/10 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-05-11 17:14
Zarządzenie Nr 84/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku świetlicy na mieszkania socjalne w Klępinie wraz z budową budynku gospodarczego oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. 2010-05-11 17:13
Zarządzenie Nr 83/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2010-05-11 17:12
Zarządzenie Nr 82/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXVII/303/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 kwietnia 2010 r. 2010-05-11 17:10
Zarządzenie Nr 81/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku. 2010-05-11 17:09
Zarządzenie Nr 80/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania festynu integracyjnego pn. Biesiada Wiejska ? Koszewo 2010 r. w miejscowości Koszewo. 2010-05-11 17:08
Zarządzenie Nr 79/10 z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2010-05-11 17:08
Zarządzenie Nr 78/10 z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2010-05-11 17:07
Zarządzenie Nr 77/10 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu nieograniczonym. 2010-05-11 17:06
Zarządzenie Nr 76/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński. 2010-04-16 17:25
Zarządzenie Nr 75/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2010-04-16 17:24
Zarządzenie Nr 74/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz zmiany wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 2010-04-16 17:23
Zarządzenie Nr 73/10 z dnia 8 kwietnia 2070 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-04-16 17:22
Zarządzenie Nr 72/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę eksploatacyjną i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński 2010-04-16 17:22
Zarządzenie Nr 71/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2010-04-16 17:21
Zarządzenie Nr 70/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-04-16 17:19
Zarządzenie Nr 67/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji 2010-04-07 07:42
Zarządzenie Nr 66/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r. 2010-04-07 07:41
Zarządzenie Nr 65/10 z dnia 17 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia ? budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług. 2010-04-07 07:40
Zarządzenie Nr 64/10 z dnia 17 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Grabowo" gmina Stargard Szczeciński. 2010-04-07 07:40
Zarządzenie Nr 63/10 z dnia 17 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2010-04-07 07:39
Zarządzenie Nr 62/10 z dnia 17 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2010-04-07 07:38
Zarządzenie Nr 61/10 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2010-04-07 07:37
Zarządzenie Nr 60/10 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2010-04-07 07:37
Zarządzenie Nr 59/10 z dnia 15 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Grabowo 2010-04-07 07:36
Zarządzenie Nr 58/10 z dnia 15 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy oraz sposobu jej poboru. 2010-04-07 07:35
Zarządzenie Nr 57/10 z dnia 26 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2010-04-07 07:35
Zarządzenie Nr 55/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2010-04-07 07:34
Zarządzenie Nr 54/10 z dnia 12 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno 2010-04-07 07:33
Zarządzenie Nr 53/10 z dnia 8 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2010-04-07 07:32
Zarządzenie Nr 52/10 z dnia 8 marca 2010 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 2010-04-07 07:31
Zarządzenie Nr 51/10 z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych. 2010-04-07 07:31
Zarządzenie Nr 50/10 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2010-04-07 07:28
Zarządzenie Nr 48/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stargard Szczeciński 2010-04-07 07:28
Zarządzenie Nr 47/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński. 2010-04-07 07:27
Zarządzenie Nr 43a/10z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2010-04-07 07:24
Zarządzenie Nr 43/10 z dnia 26 1utego 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXV/284/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 261utego 2010 r. 2010-04-07 07:24
Zarządzenie Nr 49/10 z dnia 1 marca w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia l ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard Szczeciński 2010-03-05 00:44
Zarządzenie Nr 46/10 z dnia 1 marca w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2010-03-05 00:44
Zarządzenie Nr 45/10 z dnia 1 marca w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński 2010-03-05 00:42
Zarządzenie Nr 44/10 z dnia 26 lutego w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 2010-03-05 00:41
Zarządzenie Nr 42/10 z dnia 22 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy dotyczącej wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2010-03-05 00:40
Zarządzenie Nr 41/10 z dnia 22 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy dotyczącej przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2010-03-05 00:39
Zarządzenie Nr 40/10 z dnia 22 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy dotyczącej przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo, w związku z wnioskiem o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2010-03-05 00:38
Zarządzenie Nr 39/10 z dnia 22 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy dotyczącej wniosku o zniesienie i ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 2010-03-05 00:36
Zarządzenie Nr 38/10 z dnia 18 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 2010-03-05 00:33
Zarządzenie Nr 37/10 z dnia 15 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2010-03-05 00:32
Zarządzenie Nr 36/10 z dnia 11 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2010-03-05 00:31
Zarządzenie Nr 35/10 z dnia 8 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie powołania instytucji kultury ? Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński. 2010-03-05 00:30
Zarządzenie Nr 34/10 z dnia 4 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Wierzchląd 2010-03-05 00:28
Zarządzenie Nr 33/10 z dnia 4 lutego w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej na remont zabytku 2010-03-05 00:27
Zarządzenie Nr 32/10 z dnia 3 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2010-03-05 00:21
Zarządzenie Nr 31/10 z dnia 3 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2010-03-05 00:19
Zarządzenie Nr 30/10 z dnia 3 lutego w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo 2010-03-05 00:16
Zarządzenie Nr 29/10 z dnia 3 lutego w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko 2010-03-05 00:15
Zarządzenie Nr 28/10 z dnia 1 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/201/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 lutego 2009 r. 2010-03-05 00:12
Zarządzenie Nr 27/10 z dnia 1 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/144/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 sierpnia 2008 r. 2010-03-05 00:11
Zarządzenie Nr 26/10 z dnia 1 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/147/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 22 sierpnia 2008 r. 2010-03-05 00:09
Zarządzenie Nr 25/10 z dnia 1 lutego dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/188/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudniao 2008 r. 2010-03-05 00:08
Zarządzenie Nr 24/10 z dnia 1 lutego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Siwkowo 2010-03-05 00:07
Zarządzenie Nr 23/10 z dnia 1 lutego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Warchlinko 2010-03-05 00:06
Zarządzenie Nr 22/10 z dnia 1 lutego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy wójta. 2010-03-05 00:05
Zarządzenie Nr 21/10 z dnia 20 stycznia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej kompetencji 2010-03-05 00:03
Zarządzenie Nr 20/10 z dnia 20 stycznia w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej drogę. 2010-03-05 00:02
Zarządzenie Nr 19/10 z dnia 20 stycznia w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 2010-03-05 00:00
Zarządzenie Nr 18/10 z dnia 19 stycznia w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok. 2010-03-04 23:59
Zarządzenie Nr 17/10 z dnia 19 stycznia w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok. 2010-03-04 23:52
Zarządzenie Nr 16/10 z dnia 19 stycznia dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego 2010-03-04 23:50
Zarządzenie Nr 15/10 z dnia 19 stycznia dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji 2010-03-04 23:48
Zarządzenie Nr 14/10 z dnia 19 stycznia dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia przeprowadzenia konsultacji 2010-03-04 23:47
Zarządzenie Nr 13/10 z dnia 19 stycznia w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXIII/263/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 grudnia 2009 roku 2010-03-04 23:46
Zarządzenie Nr 12/10 z dnia 19 stycznia w sprawie powołania Komisji do spraw gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2010-03-04 23:45
Zarządzenie Nr 11/10 z dnia 14 stycznia dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy. 2010-04-16 17:01
Zarządzenie Nr 10/10 z dnia 14 stycznia dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy. 2010-03-04 23:41
Zarządzenie Nr 9/10 z dnia 12 stycznia dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Grabowo" gmina Stargard Szczeciński. 2010-03-04 23:39
Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 6 stycznia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2010-03-04 23:38
Zarządzenie Nr 3/10 z dnia 6 stycznia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2010-03-04 23:36
Zarządzenie Nr 1/10 z dnia 5 stycznia dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy oraz sposobu jej poboru. 2010-03-04 23:34
Zarządzenie Nr 8/10 z dnia 7 stycznia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji 2010-01-09 15:32
Zarządzenie Nr 7/10 z dnia 6 stycznia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2010-01-09 15:30
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 6 stycznia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2010-01-09 15:26
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 5 stycznia w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej drogę 2010-01-09 15:23