Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębie Strzyżno

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

 

 

Stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, obejmującej obszar działki nr 42/1, położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżno, zainicjowanej przez Radę Gminy Stargard Szczeciński Uchwałą Nr XXIX/225/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXXI/251/09 z dnia 23 października 2009 roku. Przedmiotem sporządzanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń projektu zmiany studium dla środowiska.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pok. 307, w godz. 7:30 - 15:30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie do dnia 29 grudnia 2009 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-12-2009 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 04-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 04-12-2009 14:19