Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

 Stargard Szczeciński, dnia 30.11.2009 r.
GNR: 7626 – 18.6/09
 O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 38 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227),
 p o d a j e  s i ę    d o
 p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 że w dniu 27 listopada 2009 r., została wydana decyzja znak: GNR: 7626 – 18.5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa i przebudowa drogi gminnej numer 490012Z na odcinku od km 0 + 00,0 do km 1 + 755 wraz z miejscami dostępu na działce numer 7/3; 8/2; 9/1; 29/4; 30/1; 35/1; 35/2; 35/3; 43/1; 48/1; 50/2; 61/2; 73; 78; 106/3; 107; 125 w obrębie Witkowo gmina Stargard Szczeciński oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu na rzece Mała Ina wraz z dojazdami do mostu na działce numer 35/2; 61/2; 78; 106/3; 125 wraz z budową wzdłuż drogi gminnej i mostu ścieżki pieszo – rowerowej, chodników, oświetlenia ulicznego oraz przebudowie istniejących kolidujących sieci uzbrojenia terenu tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przepompowni kanalizacji sanitarnej oraz sieci telekomunikacyjnej."
W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Szczeciński-pokój 204, w godzinach 730- 1530.
 
Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 01-12-2009 17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 01-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 01-12-2009 17:49