Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (32) XXXII/09 z 20 listopada 2009 r.

 
PORZĄDEK OBRAD
XXXII SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński
dnia 20 listopada 2009 r.
1. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie obrad XXXII sesji Rady Gminy
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu Nr XXXI/09 z obrad sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński w dniu 23 października 2009 r.
2. Interpelacje radnych
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stargard Szczeciński
5. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach , działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektów ofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie ( EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stargard Szczeciński
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą –Miasto Stargard Szczeciński w sprawie powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą „ Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński
11. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wg programu na rok 2009
 Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu
12. Analiza zapotrzebowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu budżetu na rok 2010
 Stanowisko Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty
13. Analiza realizacji budżetu za 9 m-cy 2009 r.
 Opinia Komisji Rewizyjnej
14. Kontrola działalności Wójta Gminy Stargard Szczeciński za rok 2008 w kontekście zapisów ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)  
 Informacja z przeprowadzonej kontroli
15. Opracowanie planów pracy komisji na rok 2010
 Materiały przedstawiają Przewodniczący poszczególnych komisji
16. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Stargard Szczeciński w roku szkolnym 2008-2009
 Informację przedstawi Zastępca Wójta Jerzy Makowski
17. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
18. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
19. Odpowiedzi na interpelacje radnych
20. Wolne wnioski i zapytania
21. Sprawy różne
22. Ustalenie terminu następnej sesji
23. Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zofia Stoczkowska 17-11-2009 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 20-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Zofia Stoczkowska 17-11-2009 09:49