Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębach Strzyżno i Kurcewo

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

 Stosownie do art.39 ust.1, w związku z art.46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

 o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach geodezyjnych Strzyżno i Kurcewo, zainicjowanej przez Radę Gminy Stargard Szczeciński Uchwałą Nr XVI/108/08 z dnia 28 marca 2008 r., zmienioną Uchwałą Nr XXIX/224/09 z   dnia 26 czerwca 2009 r. Przedmiotem sporządzanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń projektu zmiany studium dla środowiska.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pok. 307, w godz. 7:30 - 15:30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie do dnia 27 listopada 2009 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-11-2009 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 06-11-2009 09:53