Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Stargard Szczeciński dn. 02.11.2009 r.

GNR: 7626 – 18.4/09

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)


Zawiadamiam

 

że w dniu 29 października 2009 r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa drogi gminnej numer 490012Z na odcinku od km 0 + 00,0 do km 1 + 755 wraz z miejscami dostępu na działkach o numerach 7/3; 8/2; 9/1; 29/4; 30/1; 35/1; 35/2; 35/3; 43/1; 48/1; 50/2; 61/2; 73; 78; 106/3; 107; 125  w obrębie Witkowo gmina Stargard Szczeciński oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego  mostu na rzece Ina Mała wraz z dojazdami do mostu na działkach o numerach 35/2; 61/2; 78; 106/3; 125  wraz z budową wzdłuż drogi gminnej i mostu ścieżki pieszo – rowerowej, chodników, oświetlenia ulicznego oraz przebudowie istniejących kolidujących sieci uzbrojenia terenu tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przepompowni kanalizacji sanitarnej oraz sieci telekomunikacyjnej”. Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. 204 w godzinach od 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-11-2009 16:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2009 16:51