Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński
Wolne stanowisko urzędnicze:
stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.
 
Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
1. Wymagania niezbędne:
·         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,
·         nieposzlakowana opinia,
·         wykształcenie średnie zawodowe o specjalności budownictwo lub inne pokrewne z zakresu budownictwa,
·         co najmniej 3 letni staż pracy,
·         obywatelstwo polskie
·         znajomość przepisów następujących ustaw: o drogach publicznych, cmentarze i chowanie zmarłych, prawo energetyczne,
·         prawo jazdy kat. B
·         dobra obsługa komputera
 
2.   Wymagania dodatkowe:
·         posiadanie uprawnień budowlanych
·         wykształcenie wyższe; preferowany kierunek techniczny
·         samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
·         umiejętność pracy w zespole,
·         umiejętność negocjacji, przewidywania, analiz i syntezy,
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
·         sprawy związane z infrastrukturą drogową,
·         współdziałanie z zarządcami dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg,
·         prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych; przeglądy, sprawozdawczość,
·         koordynowanie prac związanych ze zbiorowym transportem publicznym na terenie Gminy Stargard Szczeciński.
·         koordynowanie działań z zakresu funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej; oświetlenie ulic, usługi kominiarskie,
·         współpraca z radami sołeckimi w sprawach drobnych remontów polegająca m.in. na wykonaniu przedmiaru robót, wykonaniu kosztorysów, zakupu materiałów i ich rozliczeniu, 
 
 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:
 
·         kopię dowodu osobistego,
·         kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,
·         kopie świadectw pracy,
·         referencje,
·         oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 210),
·         CV z podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.
·         list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)
·         oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:
 
„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury komunalnej ” w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pok. 212 lub przesłać do dnia 14 października 2009 decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „NABÓR”;
Pod adres:
Urząd Gminy Stargard Szczeciński
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 834 11 99, 091 834 20 12 w. 24 lub 25
 
 Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 02-10-2009 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Żygadło 02-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 02-10-2009 09:44