Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stargard Szczeciński o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie geodezyjnym Krąpiel

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

 

o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie geodezyjnym Krąpiel

 

Na podstawie art.21, ust.1 pkt 2 w powiązaniu z art.46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 42, poz.340), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w związku z Uchwałą Nr XX/163/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 19 września 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie geodezyjnym Krąpiel.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński.

 

 

 

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

 

Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kłobus 17-07-2009 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 17-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2009 15:08