Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Smogolice 125/9


W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  1. Opis nieruchomości (oznaczenie, powierzchnia, księga wieczysta).

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 125/9 o pow. 0,0700 ha, położona w obrębie Smogolice, gmina Stargard Szczeciński, objęta księgą wieczystą KW Nr 49301.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Nieruchomość przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 125/9, położonej w obrębie Smogolice przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński obszar działki 125/9 został określony jako: teren zabudowy mieszkaniowej, usług, rzemiosła (M,UR).

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku RV - 0,0700 ha.

  1. Cena nieruchomości gruntowej: 33 232,80 zł

(słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 80/100).

w tym:

podatek od towarów i usług VAT 5 992,80

Warunki nabycia

  1. Cena nieruchomości, na wniosek nabywcy może być rozłożona na 10 rat rocznych płatnych do dnia 31 marca każdego roku z oprocentowaniem w wysokości ? stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski od niespłaconego kapitału.

Pierwsza rata nie może być niższa niż 10% ustalonej ceny.

  1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Okres publikacji :

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.

od dnia 13 lipca 2009 r.

do dnia 3 sierpnia 2009 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 13-07-2009 07:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 13-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2009 07:43