Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (28) XXVIII/09 z 29 maja 2009 r.

PORZĄDEK OBRAD  XXVIII SESJI RADY GMINY Stargard Szczeciński

dnia 29 maja 2009 r.

 

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu Nr XXVII/09 z obrad sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński w dniu 30 kwietnia 2009 r.

2.Interpelacje radnych

3.Analiza stanu porządku publicznego

Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty

4.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie ( EFTA) oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu Odnowy Miejscowości Strachocin „ gmina Stargard Szczeciński

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stargard Szczeciński do projektu „Moje gimnazjum - moja szansa „ realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.1. wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

8.Ocena stanu dróg po okresie zimowym oraz plan budowy i remontów

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

9.Analiza realizacji budżetu gminy za I-szy kwartał 2009 roku

Opinia Komisji Rewizyjnej

10.Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

11.Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

12.Odpowiedzi na interpelacje radnych

13.Wolne wnioski i zapytania

14.Sprawy różne

15.Ustalenie terminu następnej sesji

16.Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-05-2009 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 26-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 26-05-2009 09:56