Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko


Stargard Szczeciński, dn. 05.05.2009 r.

GNR: 7626 - 2.5/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 33 ust 1 pkt 7 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227)

p o d a j e s i ę d o

p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji dla Pana Marka Więcek - Prezesa Zarządu „MTM” Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35/806, 73-110 Stargard Szczeciński, o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

„Budowa stacji paliw z wiatą, z parkingami dla tirów i zespołem urządzeń, budowli, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek motelu z restauracją oraz budowie hali magazynowej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 15/6, położonej w miejscowości Krąpiel”, gmina Stargard Szczeciński,

w tej sprawie opracowany został raport oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Wniosek, raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój 204.

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-05-2009 20:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 07-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 07-05-2009 20:10