Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie


Stargard Szczeciński, dnia 30.04.2009 r.

GNR: 7626 - 21.14./06/07/08/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

p o d a j e s i ę d o

p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

że w dniu 30 kwietnia 2009 r., została wydana decyzja umarzająca postępowanie znak: GNR: 7626 -21.12./06/07/08/09 w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn:

„Rzeka Krąpiel - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki od 0+000 do km 3+000”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard Szczeciński-pokój 204, w godzinach 730- 1530.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 30-04-2009 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 30-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-04-2009 09:43