Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński obejmującego teren w obrębie Strachocin


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin, działka nr 355, gmina Stargard Szczeciński oraz w ramach przeprowadzania procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717z późniejszymi zmianami) i art.46 pkt.1, art.50 i art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1277), oraz Uchwały Nr XIV/86/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 stycznia 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strachocin, obejmującego obszar działki nr 355, oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 kwietnia 2009 r. do 15 maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, w godz. od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, sala nr 201 o godz. 12:00.

Zgodnie z art.18 ust.1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 54 ust.3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stargard Szczeciński na adres Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2009 r.


Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Stargard Szczeciński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-04-2009 19:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 21-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 21-04-2009 19:09