Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji


WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Liczba i wymiar etatu - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie średnie techniczne, wyższe: preferowany kierunek: techniczny

 • co najmniej 3 letni staż pracy,

 • obywatelstwo polskie

 • znajomość następujących ustaw: prawo energetyczne, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, o drogach publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność negocjacji, przewidywania, analiz i syntezy,

 • dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,

 • prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie procedur związanych z odpłatnym przejmowaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Stargard Szczeciński,

 • prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego w zakresie dróg gminnych i wewnętrznych na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg,

 • prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych,

 • przygotowywanie rocznych wykazów opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dowodu osobistego,

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,

 • kopie świadectw pracy,

 • referencje,

 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA -Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 210),

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

 • list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pok. 212 lub przesłać do dnia 14 kwietnia 2009 decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „NABÓR”;

Pod adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 834 11 99, 091 834 20 12 w. 24 lub 25

 

 

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 02-04-2009 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Żygadło 02-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 02-04-2009 11:48